Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny chans för 18-åringar att upptäcka EU

Nyhet -
Perrong inomhus med bänkar på tågstation

Den 2 maj klockan 12 släpper EU-kommissionen 20 000 nya DiscoverEU-biljetter som ger europeiska ungdomar som är födda mellan 2 juli 2000 och 1 juli 2001 en möjlighet att upptäcka EU med tåg. Det går bra att ansöka om en plats till och med den 16 maj klockan 12. 

Vem kan söka och hur går det till?

  • Du som söker ska vara 18 år och född mellan den 2 juli 2000 och den 1 juli 2001.
  • Du som söker ska ha medborgarskap i något av EU-länderna.
  • Resan ska utföras någon gång mellan den 1 augusti 2019 och den 31 januari 2020 under minst 1 dag och högst 30 dagar.
  • Ansökan görs via Europeiska Ungdomsportalen och består av ett enkelt formulär samt några frågor och en utslagsfråga.
  • Det går att ansöka mellan den 2 maj klockan 12 och den 16 maj klockan 12.
  • En jury bedömer ansökningarna och väljer ut resenärerna.
  • Besked om du blivit utvald eller ej ges senast i mitten av juni. 

Läs mer om Discover EU på europa.eu

Inspireras av DiscoverEU-resor i Facebookgruppen #DiscoverEU

Om DiscoverEU

DiscoverEU är ett initiativ från Europakommissionen som ger europeiska 18-åringar möjlighet att resa kostnadsfritt inom EU.

Det här är tredje gången som unga uppmanas att ansöka om DiscoverEU-biljetter. Den andra omgången av DiscoverEU utlystes hösten 2018 och var mycket framgångsrik då omkring 12 000 europeiska ungdomar fick ett resekort. Omkring 300 av dem var svenska ungdomar. Fördelningen av antal resekort per land baseras på andelen av landets befolkning jämfört med EU:s totala befolkning.

Som en del av EU-nätverket Eurodesk ansvarar MUCF för att besvara frågor om DiscoverEU som kommer från svenska ungdomar, deras föräldrar och andra intressenter.