Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF kräver tillbaka bidrag av Sveriges Förenade Muslimer

Nyhet -

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har efter granskning beslutat att kräva tillbaka beviljade bidrag för projektet ”Stå Upp! 2.0” från föreningen Sveriges Förenade Muslimer (SFM).

Granskning av projektet Stå upp! 2.0

I en granskning av projektet ”Stå Upp! 2.0” har MUCF fastslagit att organisationen SFM bedriver verksamhet som inte är förenlig med demokratins idéer inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. I ett föreläggande som organisationen fick ville MUCF bland annat ha svar på hur rutinerna går till vid bokning av föreläsare, samt hur SFM ser på de uppgifter som framkommit i media senaste tiden, där det funnits filmklipp från föreläsningar där föreläsaren uttryckt sig på ett sätt som inte är förenligt med demokratins idéer.

MUCF bedömer att organisationens verksamhet strider mot demokratins idéer och särskilt principen om jämställdhet och icke diskriminering i och med att de bjudit in talare som uttryckt sig kränkande mot kvinnor och på ett sätt som inte är förenligt med demokratins idéer.

– Sveriges Förenade Muslimer har inte på ett trovärdigt sätt kunnat svara på vårt föreläggande. Slutsatsen av det är att SFM som organisation inte lever upp till de krav som finns i förordningen, och därför inte ska finansieras med statsbidrag, säger Lotta Persson, avdelningschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

MUCF genomförde tidigare en granskning av organisationen och fann vid det tillfället inte uppgifter som kunde ligga till grund för att kräva tillbaka bidraget. Under 2017 fick myndigheten in nya uppgifter gällande organisationen och beslutade då att öppna en ny undersökning.

Enligt myndighetens skärpta tolkning av förordningarna ska de organisationer som ansöker om statligt stöd aktivt arbeta för att stärka demokratin, tydligt arbeta mot intolerans och diskriminering. En sådan prioritering är särskilt rimlig när det är fler organisationer som söker medel än vad det finns medel att fördela. I denna prövning är det den sökande organisationen som ska bevisa för myndigheten att den uppfyller dessa kriterier, och om det finns tvivel kring detta kommer ansökan att avslås. Organisationer som inte kvalificerar sig för statsbidrag ska självfallet fortsätta bedriva sin verksamhet, men inte med statlig finansiering.