Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF genomför förnyad granskning av Sveriges Förenade Muslimer

Nyhet -

MUCF har inlett en ny granskning av Sveriges förenade muslimer, SFM. Det är andra gången på kort tid som vi har anledning att granska organisationen.

Förnyad granskning av SFM

I slutet av 2016 skärptes MUCF:s bidragshantering, vilket var efter det att SFM för andra gången erhöll statsbidrag för projektet ”Stå upp!”. Med anledning av de nya uppgifter som framkommit kring organisationen finner vi nu skäl till att återigen granska SFM och projektet ”Stå Upp!”. MUCF har skickat ett föreläggande som organisationen ska svara på senast 6 april.

Under 2016 påbörjade vi en översyn av bidragshanteringen och tolkningen av förordningarna. Det gäller dels hur vi granskar de organisationer som söker bidrag, dels hur vi bedömer det så kallade demokratikriteriet. I dagsläget är det olika formuleringar kring exempelvis demokratikriteriet för de olika bidragsformerna, vilket försvårar arbetet med bedömningarna och ger otydliga signaler till organisationerna.

Skärpt tolkning av förordningarna

Enligt vår skärpta tolkning av förordningarna ska organisationerna som söker finansiering aktivt arbeta för att stärka demokratin och tydligt arbeta mot intolerans och diskriminering. En sådan prioritering är särskilt rimlig när det är fler organisationer som söker medel än vad det finns medel att fördela. I denna prövning är det dessutom organisationen som ska bevisa för MUCF att den uppfyller dessa kriterier, och om det finns tvivel kring detta kommer ansökan att avslås. Organisationer som inte kvalificerar sig för statsbidrag kan självfallet fortsätta bedriva sin verksamhet, men inte med statlig finansiering.

– Under 2016 fördelades projektstöd, verksamhetsstöd och organisationsstöd till över 500 organisationer, och det är en fantastisk mångfald av verksamheter och projekt som bedrivs tack vare dessa bidrag. Bland mottagarna finns organisationer som Scouterna, Mattecentrum, Stockholms tjejjour, Moderata ungdomsförbundet och Popkollo, säger Johnny Lindqvist, kommunikationschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Utan statsbidragen skulle många ideella organisationer få svårt att genomföra sin viktiga verksamhet. Det civila samhället är en nödvändig kraft för att stärka det demokratiska samhället. Därför behöver MUCF säkerställa att medel inte beviljas till organisationer som bedriver en verksamhet som inte är i enlighet med demokratins idéer.

– Det är viktigt att MUCF:s skärpta rutiner nu tillämpas så debatten i fortsättningen kan handla om organisationerna och deras fantastiska arbete, säger Johnny Lindqvist, kommunikationschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Fakta:

  • SFM har beviljats finansiering två gånger för projektet Stå upp! 2015 beviljades SFM 300 000 kronor för projektet och förra året 535 200 kronor.
  • I oktober 2016 genomförde MUCF en granskning som resulterade i att inte kräva tillbaka redan utbetalda medel.
  • Inga nya ansökningar är godkända efter 2016-06-13.
  • Efter de senaste för oss nya uppgifterna genomför vi en ny granskning av organisationen SFM och projektet Stå Upp!