Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF återkräver 2,5 miljoner kronor i statsbidrag från en organisation

Nyhet -

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i granskningen av en organisations redovisning av statsbidrag upptäckt misstänkta oegentligheter. MUCF kräver nu tillbaka hela bidragsbeloppet, totalt cirka 2,5 miljoner kronor.

MUCF delar ut organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Syftet med bidraget är att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. MUCF:s skärpta kontroller har lett till att misstänkta oegentligheter har upptäckts i en organisation som fått organisationsbidrag under 2018 och 2019. 

MUCF har också lämnat in polisanmälan mot organisationen.

MUCF:s beslut om återkrav av bidrag kan överklagas till förvaltningsrätten. Polisanmälan och eventuell rättslig process påverkar inte återkravsärendet.