Hoppa till huvudinnehåll
 

Möjlighet att föra över organisationsmedel till 2021

Nyhet -

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fattat ett beslut som gör det möjligt för organisationer att föra över medel för organisationsstöd som beviljats för bidragsåret 2020 till bidragsår 2021.

Beslutet fattades med hänsyn till coronapandemins negativa påverkan på civilsamhället och dess förutsättningar att bedriva verksamhet och nyttja medel enligt plan. 

Beslutet gäller för barn- och ungdomsorganisationer, HBTQ-organisationer och etniska organisationer som har beviljats medel för organisationsstöd för bidragsåret 2020, men som inte har förbrukats vid utgången av 2020.  

Berörda organisationer har meddelats separat om beslutet och vad som gäller för att få föra över medel från 2020 till 2021.  

Medlemsräkning för bidragsår 2022

Vid ansökan om organisationsbidrag för bidragsår 2022 ska den sökande organisationen välja underlagsår 2019 eller 2020 vid medlemsräkningen. Beslutet möjliggör för organisationer att bortse från år 2020 om året har inneburit en stor minskning av antalet medlemmar. Detta gäller alla sökanden, oavsett om man har sökt innan eller söker för första gången.