Hoppa till huvudinnehåll
 

Kartläggning visar att unga hbtqi-personer mår sämre än andra unga

Nyhet -

Unga hbtqi-personer är mindre nöjda med livet som helhet jämfört med andra unga och mycket återstår att göra innan alla unga har samma rättigheter och möjligheter.

Det framgår av rapporten Jag är inte ensam, det finns andra som jag som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. I rapporten har MUCF kartlagt unga hbtqi-personers levnadsvillkor inom ett flertal områden:

  • Hälsa
  • Utbildning
  • Arbetsliv
  • Fritid och samhällsengagemang
  • Trygghet och utsatthet

Av resultaten i rapporten kan vi bland annat konstatera att:

  • unga hbtqi-personer har sämre hälsa än andra unga, och det gäller framför allt den psykiska hälsan
  • unga hbtqi-personer saknar trygghet och studiero i skolan i större utsträckning än andra unga
  • många unga hbtqi-personer avstår från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta
  • jämfört med andra unga är det vanligare att unga hbtqi-personer utsätts för mobbning, hot och misshandel. 

Det är första gången på över tio år som ny kunskap om hela hbtqi-gruppen tagits fram och vi kan se att levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer inom många områden inte blivit bättre. Vi vill dock lyfta fram att vi även ser några goda exempel, som exempelvis att bemötandet på ungdomsmottagningarna blivit bättre.

MUCF har bland annat studerat resultat från den nationella ungdomsenkäten och från enkäten från EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Dessutom har ett stort antal intervjuer med unga hbtqi-personer genomförts.

Läs rapporten: Jag är inte ensam, det finns andra som jag