Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Digitalt informationsmöte: Ansökningsprocessen för samarbeten inom civilsamhället 2022 - hur går den till?

Det europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA) ordnar ett informationstillfälle tisdagen den 16 november klockan 14.00-17.30 för att förklara hur ansökningsprocessen kring samarbeten inom civilsamhället kommer att se ut för nästa år. Målet är att underlätta processen för potentiella sökanden inom utbildnings- och ungdomssektorerna.

Genom Civil Society Cooperation (CSC) 2022 Call finns möjlighet att söka bidrag inom ramen för Erasmus+, för projekt som handlar om utbildning, ungdom och idrott. Ansökningstiden inleds snart, och nu ordnar EACEA ett möte online för att informera om CSC-bidragen och förklara hur ansökningsprocessen kommer att gå till.  

Bidragen ska ge finansiellt stöd till europeiska organisationer vars aktiviteter understöder de olika strategiska målen inom EU-politiken. Till dessa hör framför allt allmännyttiga organisationer, frivilliga föreningar, fonder, icke-statliga organisationer och liknande. Bidragen ska inte stöda specifika projekt utan vara en del av organisationens årliga driftsbudget och ges enbart till enskilda organisationer. 

Ta del av mer detaljer om informationstillfället under nästa vecka på EU-kommissionens webbplats.

European Education and Culture Executive Agency

Läs mer om CSC-anbuden på EU-kommissionens webbplats.

Civil Society Cooperation in the field of Youth

Civil Society Cooperation: Education and Training

EU