Hoppa till huvudinnehåll
 

Beslut om bidrag

Nyhet -

I dag har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fattat beslut om bidrag: två organisationer får avslag eller ska betala tillbaka och två organisationer beviljas bidrag. Turkiska Riksförbundet och Svensk-Turkiska Riksförbundet får avslag medan Sveriges Förenade Muslimer och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa beviljas projektstöd.

Turkiska Riksförbundet

Turkiska Riksförbundet beviljades organisationsstöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2016. Vid ett möte på Sergels torg har en företrädare för organisationen bland annat uppmanat till våld mot armenier. Därför beslutade myndigheten att inleda en utredning om det. Vi har granskat om uttalandet som gjordes är förenligt med demokratins idéer. Myndigheten har även fått in uppgifter om felaktiga medlemsunderlag och ekonomiska oegentligheter som vi nu har utrett.

MUCF bedömer att uttalandet på Sergels torg inte är förenligt med demokratins idéer. Efter händelsen har Turkiska Riksförbundet uteslutit företrädaren som uttalat sig, tagit avstånd från uttalandet på sin hemsida och i ett pressmeddelande. De har också bett Armeniska riksförbundet om ursäkt. Eftersom Turkiska Riksförbundet har tagit avstånd från uttalandet och vidtagit åtgärder bedömer myndigheten att uttalandet inte kan ligga till grund för ytterligare åtgärder mot förbundet.

MUCF har beslutat att kräva tillbaka bidraget från Turkiska Riksförbundet på grund av att organisationen inte har kunnat redovisa tillförlitliga medlemsuppgifter.

Svensk-Turkiska Riksförbundet

MUCF har beslutat att avslå Svensk-Turkiska Riksförbundets ansökan om organisationsbidrag för 2014. Orsakerna är bland annat att det finns stora brister i den ekonomiska redovisningen och att medlemsuppgifter inte är tillförlitliga.

MUCF har även gjort en polisanmälan utifrån uppgifter som framkommit i handläggningen.

Sveriges Förenade Muslimer

Organisationen beviljades bidrag för projektet Stå Upp! 2.0 i juni 2016. I juni riktades kritik mot Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors beslut. Kritiken handlade bland annat om att organisationen skulle ha bjudit in föreläsare med extrema åsikter, uppmuntrat till våldsbejakande verksamhet och att organisationen skulle vara odemokratisk. Myndigheten kände till en del uppgifter men inte alla. Därför inleddes en utredning om en eventuell återbetalning av bidraget.

MUCF har beslutat att Sveriges Förenade Muslimer (SFM) får behålla projektbidraget för Stå upp! 2.0. Myndigheten kommer dock att följa projektet extra och SFM ska redovisa vilka föreläsare de anlitar och varför till oss.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor har beslutat att bifalla Svenska Muslimer för Fred och Rättvisas ansökan om projektbidrag för projektet Beväpnad med kunskap.