Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Ansökningar inom EU:s ungdomsprogram öppna

Nyhet -

Nu är ansökningarna för Erasmus+ Ungdom och Idrott öppna. Ansökningarna för Europeiska solidaritetskåren är öppna sedan tidigare. Sista ansökningsdagar är 20 februari och 5 mars 2024.

Det går att ansöka om medel inom samtliga programdelar för EU:s ungdomsprogram. Det gäller Ungdomsutbyte, Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga, Projekt för att öka ungas delaktighet, Småskaliga partnerskap och Samarbetspartnerskap samt Mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn inom Erasmus+. Även DiscoverEU:s inkluderingsinsats inom Erasmus+ är öppen.

Inom Europeiska solidaritetskåren finns möjlighet att söka bidrag inom Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt.

Samtliga programområden har deadline 20 februari förutom Småskaliga partnerskap och Samarbetspartnerskap som har deadline 5 mars 2024.

Läs mer om de olika programdelarna:

Erasmus+ Ungdom

Erasmus+ Idrott

Europeiska solidaritetskåren

 

Nyheter inom programhandledningarna för 2024

Nytt år betyder nya programhandledningar för EU:s ungdomsprogram. Här listar vi de största förändringarna för 2024 års programhandledningar.

Erasmus+

En av de största nyheterna för 2024 är att antalet ansökningar en organisation kan vara involverad i begränsas. Inom Erasmus+ ungdoms programområden Ungdomsutbyte, Kompetensutveckling för dig som arbetar med unga, DiscoverEU inkluderingsinsats och Projekt för att öka ungas delaktighet kan en organisation vara involverad i fem ansökningar per projektform och ansökningsrunda. För Samarbetspartnerskap och Småskaliga partnerskap är det tio ansökningar per organisation och ansökningsrunda som gäller. För Erasmus+ Idrott (Mobilitetsprojekt för idrottspersonal) kan organisationer beviljas ett projekt per år.

Europeiska solidaritetskåren

Det blir mer budget för teams vilket innebär att det blir mer fördelaktigt att jobba med större volontärgrupper.

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Större fokus på grönt resande. Grönt resande ska vara huvudregeln för resor under 500 km vilket innebär att deltagare ska resa med utsläppssnåla transportmedel. Grönt resande uppmuntras överlag sedan tidigare då det ger en högre schablon medan resande med flyg ger en lägre ersättning vissa sträckor. 

Schablonbeloppen för projektbudgeterna höjs. Detta med anledning av inflationen. Höjningen baseras på en studie av kostnader i olika länder.

En ny aspekt inom programmen är "Respekt för EU:s värden". Detta innebär att de som tar emot bidrag ska respektera EU:s värden om människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Ta del av programhandledning för Erasmus+

Ta del av programhandledning för Europeiska solidaritetskåren