Hoppa till huvudinnehåll
 

Låt oss nätverka! - En digital nätverksträff för kommuner och civilsamhället

Hur kan vi stärka och få ett mer koordinerat samarbete mellan civilsamhället och kommunerna? Vad har vi för gemensamma mål och hur arbetar vi mot dem?

Det är glädjande att fler kommuner och civilsamhällesorganisationer har ett stort intresse att vara med i  ett nätverk där vi lyfter upp gemensamma frågor. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tillsammans med Borås, Ekerö, Linköping, Jönköping, Helsingborg och Lunds kommun bjuder in dig som är intresserad av eller arbetar strategiskt med civilsamhällesfrågor på lokal och regional nivå till en nätverksträff för kommuner och civilsamhället.  

Om nätverket

Syftet med nätverket är att ytterligare stärka och få ett målinriktat och mer koordinerat samarbete med civilsamhället på lokal och regional nivå. Syftet kan uppnås genom att utbyta kunskap och erfarenheter, men också genom att utveckla kommunernas arbete inom politiken för det civila samhället. Nätverket bygger på att alla deltagare är aktiva och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Det är era förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Här lyfter vi goda exempel som gör att vi lär av varandra. Genom att dela erfarenheter vill vi medverka till att vi tillsammans stärker vår kunskap om det civila samhället och utvecklar civilsamhällesperspektivet i våra verksamheter. Dessutom med inslag från MUCF:s samverkansmodellen.

Vem kan delta?

Nätverket riktar sig till tjänstepersoner i kommunen som jobbar med civilsamhällesfrågor och företrädare från civilsamhället.

Program

Datum: 15 november 2021

Tid: kl.14:00 -16.30.

Plats: Online via Zoom (länk skickas efter anmälan)

Kostnad: Konferensen är gratis

Anmälan: Gör din anmälan redan idag

Mer information om programinnehåll, mm kommer senare.