Hoppa till huvudinnehåll
 

Inspirationsseminarier för stöd och samverkan mellan kommunen och civilsamhället

Varmt välkommen till höstens inspirationsseminarier för stöd och samverkan mellan kommun och civilsamhälle! Seminarierna anordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillsammans med Borås, Ekerö, Linköping, Jönköping, Helsingborg och Lunds kommun. 

Här lyfter vi goda exempel som gör att vi lär av varandra. Genom att dela erfarenheter vill vi medverka till att vi tillsammans stärker vår kunskap om det civila samhället och utvecklar civilsamhällesperspektivet i våra verksamheter.

Alla Sveriges kommuner arbetar i dag med civilsamhällesfrågor och försöker stärka förutsättningarna och villkoren för civilsamhällets organisationer. Det sker genom samverkan, dialog, råd och stöd, bidragsgivning, kunskapsstöd med mera.

Passa på att ta del av föreläsningar och samtal med företräde från både kommuner och civilsamhället. Alla föreläsningar är kostnadsfria men du måste anmäla dig för att kunna delta. 

Program och länk till seminarierna skickas ut dagen innan, men boka redan idag in dagarna i din kalender! 

Här presenteras också den nya rapporten ”Samverkan mellan kommun och civilsamhälle” - En inspirationsrapport med exempel från sex kommuner.

Praktisk information

Vi vänder oss till dig som som är kommunal tjänsteperson och företrädare från civilsamhället.

Seminarium 1: Hur kan samverkan mellan civilsamhälle och kommun organiseras?

Hur har kommuner valt att samverka med civilsamhället? Vilka metoder, vägval och strategier förekommer? Civilsamhället förväntas ofta ta en viktig roll i samverkan. Det finns många frågor kring civilsamhällets särart och hur den kan främjas i samverkan. Under seminariet får vi ta del av olika organisationsmodeller och strukturer för samverkan mellan kommuner och civilsamhället. I seminariet fokuserar vi på lärdomar från Borås, Ekerö och Jönköpings kommun. 

 • Datum: 7 oktober 2021
 • Tid: 10.00 – 12.00
 • Plats: digitalt via zoom. 
 • Anmälan: Anmäl er här.

Seminarium 2: Hur kan kommunen skapa en jämställd bidragsgivning för lokal civilsamhället?

Hur kan kommuner säkerställa att det kommunala föreningsstödet och bidragssystemet fungerar ur ett genusperspektiv? Kan vi se att bidragssystem underlättar eller försvårar ett jämställdhetsarbete? Vad kan eventuellt göras för att underlätta föreningslivets jämställdhetsarbete?

Under en timmes inspirationsseminarium har du möjlighet att ta del av hur Linköpings kommun arbetat med just dessa frågor. Vi får bland annat lära oss om hur kommunen har arbetat för att uppmuntra föreningar att utveckla sina verksamheter genom både innovativa lösningar, som möjliggör en jämställd idrott och en genusbudgetering med strategier för att öka jämställdheten.

 • Datum: 14 oktober 2021
 • Tid: 10.00 – 11.15
 • Plats: digitalt via zoom. 
 • Anmälan: Anmäl er här.

Seminarium 3: Hur kan kommuner skapa ”en väg in” för civilsamhället genom mötesplatser och stödfunktioner?

Hur kommuner kan möjliggöra mötesplatser och skapa stödfunktioner så som "en väg in" för civilsamhället har länge varit ett aktuellt ämne. Civilsamhället lyfter ofta upp behov av stöd från kommunen för att driva och utveckla sin verksamhet, enskilt eller tillsammans med andra. Behoven kan vara allt från tillgång till lokaler till tydliga kontaktvägar.

Under det här seminariet får vi ta del av tre exempel från Lunds, Helsingborgs och Ekerös kommuner. I respektive kommun har man utvecklat metoder och arbetssätt för att erbjuda stöd i form av lokaler, funktioner eller en kombination av dem båda. Alla har haft ambitionen att arbeta för och tillsammans med civilsamhället för att anpassa stödet till de lokala behoven samt att stärka förutsättningar och villkor för civilsamhället.

 • Datum: 21 oktober 2021
 • Tid: 10.00 – 12.00
 • Plats: digitalt via zoom. 
 • Anmälan: Anmäl er här.

Formulärets överkant