Hoppa till huvudinnehåll
 

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är ett sätt att forma och avtala samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhällets organisationer. IOP kan till exempel vara ett alternativ när upphandling inte känns ändamålsenligt. Syftet med IOP är att möjliggöra problemlösning mellan sektorer och att stötta en idéburen verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.

Läs MUCF:s kunskapsöversikt om IOP. Den ger både offentliga och idéburna aktörer en inblick i och svarar på de vanligaste frågorna om IOP.

IOP togs fram år 2010 av civilsamhällesorganisationen Forum, en paraplyorganisation som samlar idéburna organisationer med social inriktning. På Forums hemsida finns mer information om hur man skapar och använder sig av IOP.  

Det finns fyra nycklar för att skapa ett hållbart IOP:

1. Medvetandegör valet av samverkansform.
Samtliga parter behöver fundera på vad är det är man vill uppnå genom partnerskap som inte kan uppnås genom bidrag eller upphandling.

2. Skapa en gemensam analys och beskrivning av samhällsutmaningen.

3. Skapa tydlighet kring vad i partnerskapet som ägs gemensamt och vad som inte ägs gemensamt.

4. Tydliggör vilka lärandemål som är viktiga för alla parter.