Hoppa till huvudinnehåll
 

Idéburen välfärd

Välfärdstjänster kan levereras av olika aktörer och det kan finnas ett extra mervärde att det är just en civilsamhällesorganisation som levererar vissa tjänster. Om ni är en civilsamhällesorganisation som vill leverera en tjänst inom välfärdsområdet eller om ni är en offentlig aktör som vill anlita en civilsamhällesorganisation så finns det nya möjligheter som gör det lättare att upphandla. Sedan januari 2023 finns ny lagstiftning som gör det möjligt att fler välfärdstjänster kan  utföras av idéburna aktörer från civilsamhället.

Den nya lagstiftningen möjliggör för offentliga aktörer att reservera kontrakt för idéburna aktörer inom LOV och LOU. Läs mer om det på Upphandlingsmyndighetens hemsida eller se filmen här nedan:

 

Idéburna organisationer kan också  ansöka om att ingå i ett register hos Kammarkollegiet.

Till Kammarkollegiets register över idéburna organisationer 

Registret syftar till att synliggöra idéburna organisationer och särskilja dem från offentliga myndigheter och privata aktörer. På Kammarkollegiets sida hittar du registret och där kan organisationer även testa om de uppfyller kraven för att vara med i registret.

Läs mer om upphandling på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Läs mer om Samverkan med idéburna aktörer, civilsamhället och sociala företag på Upphandlingsmyndighetens hemsidan

Läs mer om reserverad upphandling och vilka som räknas som idéburna organisationer på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns med Idéburen välfärd? Ta del av MUCF:s konferens på temat som sändes den 29 november 2022

Definition av välfärd, enligt Propositionen Idéburen välfärd Prop. 2021/22:135

• hälso- och sjukvård

• hälsofrämjande verksamhet

• sociala omsorgstjänster

• utbildning, sådan som regleras av skollagen, utbildning och bildning som folkhögskolor och studieförbund genomför samt annan utbildning med kommuner, regioner och statliga myndigheter som huvudmän

• aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet

• verksamheter som syftar till att öka människors integration och inkludering i samhället samt att motverka segregation och isolering