Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga i ekonomisk utsatthet

Med utgångspunkt i MUCF:s senaste Fokusrapport, där vi tagit fram ny kunskap om ungas ekonomiska situation, fördjupar vi oss inom några aktuella och allt mer angelägna frågor. Det kommer bland annat att handla om unga med skulder, unga föräldrars utsatthet, barnfattigdom, vikten av att ge tillgång till meningsfull fritid och om en arbetsmarknad med hinder för vissa.

 

Under konferensen blir vi lite klokare tillsammans med forskare, verksamhetsnära tjänstepersoner, politiker och företrädare för civilsamhällets organisationer. Vi lyssnar också till ungas röster.

Datum/tid: 1 december, kl: 09.00 – 12.00
Plats: Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm
Följ sändningen via länken: Via YouTube 
Följ sändningen med teckentolkning via länken: Via Youtube 


Program:


09.00 - Välkommen
09.10 - Fokus 2022 - om den ekonomiska situationen för unga i Sverige - Amanda Nielsen, utredare MUCF, presenterar rapporten. 
09.30 - Forskningsprojektet Skuldtyngd - unga vuxna och skuldens dimensioner - Erik Eriksson, Lunds universitet, och Tobias Davidsson, Göteborgs universitet, om varför unga skuldsätter sig och vad det får för konsekvenser.
Paus
09:50 - Hårdare regler gällande marknadsföringen av snabblån - Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges konsumenter. 
09:55 - Samtal och diskussioner - Erik Eriksson, Jan Bertoft och Tobias Davidsson. 
Paus
10.40 - Regeringens utredare om förslag och åtgärder - Kathrin Flossing, Regeringskansliet
10.45 - Rädda Barnens arbete med barnfattigdom - Maria Soares Lindberg, Rädda barnen. 
11.00 - Verksamhetsnära berättelser om barnfattigdom och unga i ekonomisk utsatthet - Anna Karlsson, Vilda Kidz, och Nicolas Lunabba, Hela Malmö. 
Paus
11.30 - Fokus 2022 - Unga föräldrar, en utsatt grupp - Amanda Nielsen, MUCF.
11.40 - Samtal och diskussion om ämnet för dagen - vi lyssnar till politikerna Daniel Vencu Velasquez Castro (S) och Oliver Rosengren (M). 
11.50 - Summering av dagen - Lena Nyberg, generaldirektör MUCF.

 

Gäster som medverkar:

      
Nicolas Lunabba
                   

Nicolas Lunabba,
verksamhetsansvarig, Helamalmö


Nicolas Lunabba arbetar med att skapa bättre levnadsförhållanden för människor i utsatta områden, med fokus på barn och unga. I höst debuterade han som författare och hans personliga berättelse Blir du ledsen om jag dör har blivit en av årets mest uppmärksammade utgivningar.

Hans Sommar i P1 2021 hyllades för sitt mänskliggörande av unga som hamnar i våldsspiraler. Programmet byggde på ett utdrag ur den berättelse som nu i höst blir debutbok. Lunabba är mångfaldigt prisad för sitt arbete med barn och unga. Han är verksamhetsansvarig på organisationen Helamalmö och en stark röst i samhällsdebatten.

            
Erik Eriksson

Erik Eriksson
doktor i socialt arbete, Lunds universitet

Erik Eriksson, doktor i socialt arbete, Lunds universitet kommer tillsammans med kollegan Tobias Davidsson, doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet att berätta om sitt uppmärksammade forskningsprojekt Skuldtyngd som söker svar på frågor om varför unga skuldsätter sig och vad det får för konsekvenser för bland annat hälsa och relationer.

     
Tobias Davidsson
     


Tobias Davidsson,
doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Tobias Davidsson, doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet kommer tillsammans med kollegan Erik Eriksson, doktor i socialt arbete, Lunds universitet att berätta om sitt uppmärksammade forskningsprojekt Skuldtyngd som söker svar på frågor om varför unga skuldsätter sig och vad det får för konsekvenser för bland annat hälsa och relationer.

                      
Jan Bertoft
   

 

Jan Bertoft,
generalsekreterare, Sveriges konsumenter

Jan Bertoft, generalsekreterare för den ideella organisationen Sveriges konsumenter kommer guida oss genom den svenska kreditmarknaden och vad organisationen anser behöver förändras inom området.

 

                         

Kathrin Flossing
utredare, Regeringskansliet

Utredare Kathrin Flossing kommer under våren 2023 att presentera, för regeringen, förslag på åtgärder för att minska riskfylld kreditgivning och motverka överskuldsättning hos konsumenter. Hon kommer också att vara på plats under MUCF-dagarna för att prata om just det här.

  
Maria Soares Lindberg

 

Maria Soares Lindberg,
policyrådgivare, Rädda Barnen

Maria Soares Lindberg kommer att prata om hur den ekonomiska situationen i landet nu i allt högre grad påverkar fler barn som lever i socioekonomisk utsatthet.

        
Anna Karlsson
    


Anna Karlsson
grundare, Vilda Kidz

Anna Karlsson startade tillsammans med sin man den ideella föreningen Vilda Kidz i Luleå. Föreningen startades för att ge barn och unga, som inte hade möjligheten, en meningsfull fritid. Vilda Kidz skulle skapa aktiviteter för cirka 100 barn men behovet visade sig vara mycket större och idag deltar över 20 000 barn och unga i de norrbottniska kommunerna i en fritidsaktivitet. Hör Anna berätta mer. 

            
Daniel Vencu Velasquez Castro

 

Vad behöver förändras? Vi samtalar om dagens situation och framtiden med två unga riksdagsledamöter.

Daniel Vencu Velasquez Castro (S) med en bakgrund i SSU och förbundssekreterare för Unga Örnars Riksförbund där arbetet mot barnfattigdom varit centralt. Nu är han nyvald riksdagsledamot.

 

            
Oliver Rosengren


Vad behöver förändras? Vi samtalar om dagens situation och framtiden med två unga riksdagsledamöter.

Oliver Rosengren, riksdagsledamot för Moderaterna med erfarenhet från kommunal arbetsmarknadspolitik och välfärdsfrågor.