Tillgänglighetsredogörelse

Vi på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här berättar vi hur mucf.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi berättar också hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se kända tillgänglighetsproblem på mucf.se nedan för mer information.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som vi inte beskrivit på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vill vi att du kontaktar oss.

Kontakta oss också om du behöver innehåll från mucf.se i något annat format – till exempel lättläst skrift, ljudinspelning eller punktskrift.

Ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ligger hos Myndigheten för digital förvaltning. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Vi utför kontinuerligt självskattningar av MUCF:s webbplats. Den senaste bedömningen gjordes av Happiness webbyrå den 10 september 2020 och den här redogörelsen uppdaterades den 10 september 2020.

Kända tillgänglighetsproblem på mucf.se

I nuläget har vår webbplats många tillgänglighetsbrister. De flesta av dem kommer att åtgärdas eller försvinna i samband med lanseringen av den nya versionen av mucf.se, vilken beräknas ske under hösten 2020. De resurser som vi har avseende tillgänglighetsåtgärder lägger vi i huvudsak på den nya webbplatsen.

Om det finns någon del av vår nuvarande webbplats som inte är tillräckligt tillgänglig för dig så vill vi att du meddelar oss det.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av MUCF:s nuvarande webbplats enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta på grund av att MUCF behöver lägga sina resurser på den kommande versionen av webbplatsen.