Hoppa till huvudinnehåll
 

Så här arbetar Nema Problema med effektmätning

Nema Problema är en ideell organisation som anordnar yrkesinriktade mentorprogram för utrikes födda.

MUCF intervjuade Mattias Svensson, programansvarig på Nema Problema om hur de jobbar med effektmätning.

Varför arbetar ni med effektmätning?

– Det gör vi för att ta ansvar för våra handlingar och säkerställa att vi faktiskt bidrar till positiv förändring i samhället. Vi vill också informera oss om vad vi gör rätt och fel, samt hur vi kan fördela och tilldela våra resurser på effektivast möjliga sätt. Ytterligare en anledning är att kommunicera med omvärlden och bidra till arbetet på fältet.

Hur gör ni för att mäta effekter?

– Den viktigaste mätmetoden vi använder är online-enkäter som alla deltagare får besvara. Innan mentorprogrammet börjar fyller deltagarna i en ”base case-enkät” med frågor om deras integrationssituation – med fokus på arbete, utbildning och nätverk. Efter programmet följs detta upp av ”resultatenkäter”, med motsvarande frågor och frågor om vad deltagarna har tyckt om programmet.

Kan man veta att effekterna uppstår på grund av er verksamhet?

– Att mäta effekter – alltså den förändring som våra deltagare genomgår och som inte hade inträffat utan våra insatser – är svårt. Därför jobbar vi ständigt med att utveckla vår effektmätning. De siffror vi anger måste alltid tolkas med viss försiktighet. Därtill är vi transparenta med hur vår effektmätning är uppbyggd och hur den genomförs, så att den som tar del av resultaten ska förstå hur vi har kommit fram till dem.

Mer om Nema Problemas effektmätning

Läs mer om Nema Problemas effektmätning och resultat på deras hemsida. Där finns även deras ”Impact Report” att ladda ned som berättar om på vilket sätt de gör skillnad.

MUCF:s tips för en bra ansökan

Gå in på sidan Tips till dig som söker projektbidrag, där kan du hitta ännu fler exempel och tips för hur man sätter SMART:a mål och mäter effekter.