Hoppa till huvudinnehåll
 

Så här arbetar Läxhjälpen med effektmätning

Stiftelsen Läxhjälpen erbjuder gratis läxhjälp över hela landet, där behovet är som störst. Visionen är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

MUCF intervjuade Henrik Szabo som är generalsekreterare på Läxhjälpen om hur de jobbar med effektmätning.

Varför tycker ni att man ska jobba med effektmätning?
– Effektmätning är avgörande för att säkerställa att det arbete vi utför är kvalitativt och leder oss i den riktning som vi önskar. Effektmätningen är av stor vikt både internt, för att säkerställa att vårt arbete är kvalitativt, men också externt, för att våra samarbetspartners och finansiärer ska vara trygga i att deras stöd når resultat.

Vad är era bästa tips till dem som funderar på att börja med effektmätning?
– Börja med det enkla, men tänk också långsiktigt. Det allra viktigaste är att komma igång och att säkerställa att det arbete som görs leder till en faktiskt effekt, men det är också bra om effektmätningen kan rulla över tid, för att utläsa tendenser och långtgående effekter.

Vad får man absolut inte glömma när man jobbar med effektmätning?
– Att effektmätningen ska vara kvalitativ. Om den inte är det kan den till och med bli kontraproduktiv. Ta hjälp av någon som kan effektmätning, om det behövs.

Hur gör ni för att analysera resultaten av effektmätningen?
– Läxhjälpen gör både en egen, intern analys och använder en extern part som både kvalitetssäkrar och kommer med input på eventuella åtgärder och förbättringar beroende på resultaten. För oss är analysen väldigt viktig, men också relativt enkel eftersom vi har möjlighet att utvärdera effekten genom både hårda och mjuka värden.

Kan man veta att effekterna uppstår på grund av er verksamhet?
– Vi arbetar bland annat med jämförelsegrupper för att säkerställa att effektmätningen har så hög kvalitet som möjligt. Samtidigt är vi ödmjuka inför att externa faktorer i vissa fall kan påverka vår målgrupps utveckling. Därför har vi löpande dialog med exempelvis skolorna som vi bedriver verksamhet i.

Hur använder ni resultaten?
– De redovisas externt, på vår hemsida och i våra sociala kanaler. Effekten återrapporteras också till samtliga samarbetspartners.

Är det något som är svårt eller krångligt när ni jobbar med effektmätning?
– Absolut! Men det ska inte vara lätt att genomföra en kvalitativ effektmätning. Bland annat tar det tid att hantera de väldigt stora mängder data som vi får fram.

Är det roligt att jobba med effektmätning?
– Det är väldigt roligt att se utvecklingen hos målgruppen! Det är också extremt motiverande för alla i och omkring Läxhjälpen att veta att det arbete vi bedriver har stor betydelse.

MUCF:s tips för en bra ansökan

Gå in på sidan Tips till dig som söker projektbidrag, där kan du hitta ännu fler exempel och tips för hur man sätter SMART:a mål och mäter effekter.