Hoppa till huvudinnehåll
 

Om oss

På MUCF är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar alltid i fokus. I filmen tar Sofia Zere och Stefan Holmgren med oss på resan från Sveriges ungdomsråd till dagens MUCF. Vad vi gjort, vad vi gör och varför vi är viktiga!

Regeringens uppdrag till oss

Våra uppdrag kommer från regeringen och varje år återrapporterar vi till dem hur arbetet har gått. I vår instruktion från regeringen står det att vi ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att: 

  1. ta, fram, samla och sprida kunskap
  2. bidra till samordning av statliga insatser
  3. samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer
  4. fördela statsbidrag

Vår internationella verksamhet bidrar också till att målen inom de två politikområdena nås. I instruktionen fastställs att MUCF ska vara:

  1. nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Idrott, samt Europeiska solidaritetskåren
  2. nationell korrespondent för Youth Wiki-verktyget
  3. nationell kontaktpunkt för CERV

MUCF ska också representera Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén

Vår vision

Vi vill ha ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.

Strategisk myndighet för unga HBTQI-personer

MUCF är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter. Det innebär att vi ska främja ungas lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi ska också integrera ett hbtqi-perspektiv i vårt arbete. 

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Vi och många andra myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering (JiM). Det innebär att all verksamhet hos oss ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Målet med JiM är att vår verksamhet ska bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.