Hoppa till huvudinnehåll
 

Var fjärde ung hbtq-person väljer bort öppen fritidsverksamhet – MUCF lanserar stödmaterial till fritidsledare

2019-03-15 - 11:00

Idag, den 15 mars, lanserades skriften ”Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering” i samband med ett fullbokat frukostseminarium i Stockholm.

Fritiden är en viktig och betydelsefull del i ungas liv. Men den är inte självklar för alla. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) nationella ungdomsenkät från 2018 visar att var fjärde ung hbtq-person någon gång har avstått från att delta i öppen fritidsverksamhet*. Anledningen är rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtq-personer är dessutom mer utsatta för allvarliga kränkningar i jämförelse med andra unga.

– Det är viktigt att det finns trygga mötesplatser för alla unga. Samtidigt vet vi också att behovet av kunskap hos dem som möter unga hbtq-personer i kommunernas öppna fritidsverksamheter är stort. Det är därför mycket bra att vi kan möta detta behov med ett nytt stödmaterial som riktar sig till just fritidsledare, säger Lena Nyberg generaldirektör.

Under våren och hösten kommer MUCF att besöka ett antal orter i landet för att sprida stödmaterialet och diskutera resultatet från enkäterna.

 

Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering” finns att läsa och ladda ner på www.mucf.se

 

Presstjänsten

För mer information, kontakta presstjänsten: Telefon: 010-160 10 20 eller på mail: press@mucf.se

*Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomens hus eller liknande verksamheter som unga kan besöka kostnadsfritt. Satsningen är en del av MUCF:s uppdrag att erbjuda kunskap och stöd till dessa verksamheter. I stödmaterialet har MUCF samlat kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och som kommer till nytta i samtal och möten med alla unga som har tankar, åsikter eller funderingar om hbtq-frågor.