Hoppa till huvudinnehåll
 

Vanligt att ungas sexuella rättigheter kränks

2015-12-01 - 08:00

Mer än var tionde ung person har varit med om något sexuellt mot sin vilja. Särskilt bland tjejer är detta vanligt – 22 procent uppger att de varit med om något sexuellt som de egentligen inte ville.

I absoluta tal motsvarar 22 procent av tjejerna i åldersgruppen 16-25 år minst 100 000 individer.

Siffrorna är hämtade från Fokus 15 , en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter, som nu överlämnats till regeringen. Bakom rapporten står Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

- Ungas kunskap om mänskliga, sexuella och reproduktiva rättigheter måste stärkas. Skolan, elevhälsan och ungdomsmottagningarna bär ett viktigt ansvar, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Fyra procent av tjejerna rapporterar att de utsatts för sexuellt våld. Ytterst få killar säger sig ha upplevt detta.

Unga hbtq-personer ger sex mot ersättning i högre utsträckning än unga heterosexuella.

Merparten unga uppger att de får vara ihop med vem de vill. Men ungefär var tionde ungdom lever i en familj med restriktioner kring val av partner.

En av slutsatserna i MUCF:s rapport är att de unga som behöver mest stöd får minst. Det gäller till exempel ungdomar som inte passar in i hetero-normen, unga med funktionsvariationer, unga nyanlända och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Kunskap bland yrkesverksamma och ett respektfullt bemötande, som bygger på lagar och konventioner snarare än på föreställningar och normer, är centralt för att alla unga ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Rapporten visar också att det finns stora skillnader i ungdomsmottagningarnas verksamhet. Det gäller såväl öppettider som kompetens och vilka ungdomsgrupper de arbetar med,

- Arbetet med att förebygga sexuell utsatthet måste förstärkas både i skolan och fritiden. Ingen ung ska behöva känna sig kränkt, säger Lena Nyberg.

MUCF föreslår en rad åtgärder för att stärka ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter. Några exempel:

  • Skolornas sex- och samlevandsundervisning bör kvalitetsgranskas.
  • Kunskap om mänskliga rättigheter samt sexuella och reproduktiva rättigheter bör bli obligatoriskt i lärarutbildningen.
  • Landets ungdomsmottagningar bör få enhetliga och tydliga riktlinjer.

Mer om rapporten:  http://www.mucf.se/ungas-sexuella-rattigheter

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08-566 219 34 lennart.nylund@mucf.se