Hoppa till huvudinnehåll
 

Välkomna på frukostseminarium där MUCF lanserar ett nytt stödmaterial till fritidsledare om hbtq, normer och inkludering!

2019-03-12 - 16:37

Fredagen den 15 mars lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, det efterfrågade stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering på ett frukostseminarium i Stockholm. Fritiden är en viktig och betydelsefull del i ungas liv. Men den är inte självklar för alla.

MUCF:s nationella ungdomsenkät från 2018, visar att var fjärde ung hbtq-person någon gång har avstått från att delta i öppen fritidsverksamhet. Anledningen är rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtq-personer är dessutom mer utsatta för allvarliga kränkningar i jämförelse med andra unga.

Seminariet, som är fullbokat, vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner i offentlig, ideell och privat sektor. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg kommer att inleda seminariet och bland annat ta upp vikten av trygga mötesplatser för alla unga och varför MUCF har tagit fram skriften.

att delta på seminariet. Det går bra att anmäla via mail: press@mucf.se eller via vår presstelefon 010-160 10 20.

I anslutning till seminariet finns det möjlighet att intervjua generaldirektör Lena Nyberg och ställa frågor till Marwa Chebil, uppdragsledare, Mirja Persson, utvecklingsledare och Lena Löfqvist, utvecklingsledare.

Datum: Fredagen den 15 mars

Program:

8.00-8.30 Frukost

8.30-9.30 Seminariepass med presentation av skriften

9.30-10.00 Eftermingel

Plats: Hilton Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm.

Här kan du ladda ner skriften ”Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering” från och med fredagen den 15 mars. Den finns på www.mucf.se.