Hoppa till huvudinnehåll
 

Välkommen till konferensen Alla unga kan jobba eller studera i Rådhuset, Kristianstad måndagen 3 oktober

2016-09-29 - 15:10

Det går bra för Sverige. Antalet sysselsatta ökar, och de som har saknar arbete blir färre. Under det senaste året har fler ungdomar har haft lättare att få jobb. Men bilden är inte lika ljus för alla unga, särskilt för de unga som inte har slutfört gymnasiet.

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) har varit relativt konstant i snart tio år. Temagruppen Unga i arbetslivets siffror visar att det varje år är ungefär 7,5 procent av alla unga i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar.

Kunskap och metoder för att stötta unga till arbete eller studier

I både Region Skåne och Region Blekinge pågår flera framgångsrika satsningar och lyckade projekt för att stötta unga till arbete och studier. För att belysa dessa, och sprida kunskap och erfarenheter arrangeras måndagen 3 oktober en nationell konferens med regional profil i Kristianstad med över 240 deltagare. Deltar gör bland andra generaldirektör Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och generaldirektör Lars Lööw, Svenska ESF-rådet.

Plats:  Rådhuset, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Tid:   måndag 3 oktober, kl. 09.00–15.55

Se hela programmet här . Media är välkommen att delta. (Ingen föranmälan krävs men anmäl dig på plats i Rådhusets reception.)

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Temagruppen Unga i arbetslivet/Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF, Svenska ESF-rådet, Region Skåne, Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, Kompetenssamverkan Skåne, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket.

För mer information kontakta Anette Hällnäs, kommunikationsansvarig, på telefon 08-566 21 963, eller viaanette.hallnas@mucf.se .

Temagruppen Unga i arbetslivet, med stöd av Europeiska socialfonden, samlar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för att förbättra ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Den drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Nordiskt Välfärdscenter, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket .