Hoppa till huvudinnehåll
 

Valdeltagandet i EU-skolvalet ökar - allra mest bland gymnasieelever

2024-06-10 - 13:00

Över 157 000 elever hade möjlighet att rösta i skolval i samband med valet till Europaparlamentet. 87 000 elever valde att rösta, vilket innebär ett valdeltagande på 55,2 procent. Det är en ökning med 8,2 procentenheter jämfört med EU-skolvalet 2019.

Över 87 000 elever röstade i årets skolval. 2019 var det drygt 66 000 elever som röstade av de 139 000 som hade möjlighet, vilket ger ett valdeltagande på 47 procent.

Av de högstadieeleverna som fick möjlighet att delta i årets skolval, valde 81 procent att rösta. Motsvarande siffra för gymnasieeleverna som deltog var 49 procent, en ökning med nära 8 procentenheter sedan EU-skolvalet 2019.

– Det är glädjande och viktigt att valdeltagandet och intresset för EU-skolvalet ökar. Vi har sett i tidigare utvärderingar av skolval att om elever ges möjlighet att rösta så tar de chansen. Här blir det tydligt och det är en viktig signal om ungas engagemang för vår demokrati, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Röstningen i EU-skolvalet till Europaparlamentet påbörjades 15 april och avslutades 31 maj. 422 av landets skolor var anmälda, vilket är fler än vid EU-skolvalet 2019. Den slutliga röstsammanräkningen visar att 369 skolor rapporterat in sina resultat.

– Målet med skolvalen är flera. Att så många elever som möjligt ska delta, att stimulera till samtal om demokrati och politik och att öka elevers kunskap om hur de kan vara aktiva i demokratiska och politiska processer och på så sätt vara med och påverka. Demokratin kan inte tas för given och här har skolan ett viktigt uppdrag att främja möjligheterna för unga att praktisera demokrati. Genom skolval får elever lära sig hur det går till att rösta och att varje röst räknas. Det är viktigt för skolan att ta tillvara det ökande intresset för politik och demokratifrågor hos unga, säger Lena Nyberg.

MUCF har haft regeringens uppdrag att arrangera skolval i samband med riksdagsvalet sedan 2002 och sedan 2014 i samband med val till Europaparlamentet. Skolvalet är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga och är tänkt att lära elever om demokrati, politik och hur det går till att rösta. 

 

Hur gick det i din kommun och på din skola? Skiljer sig resultatet mellan olika delar av landet? Välkommen att söka och jämföra resultatet i EU-skolvalet 2024

Det preliminära nationella resultatet för EU-skolvalet 2024:

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18,47 %
 • Centerpartiet 6,16 %
 • Kristdemokraterna 3,38 %
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3,64 %
 • Miljöpartiet 9,38 % 
 • Moderaterna 23,96 %
 • Sverigedemokraterna 24,48 %
 • Vänsterpartiet 6,18 %
 • Värdigt liv 0,66 %
 • Piratpartiet 3 %
 • Övriga 0,69 %

OBS! Detta är ett preliminärt resultat. Det slutgiltiga resultatet presenteras under hösten 2024 på mucf.se/skolval.