Hoppa till huvudinnehåll
 

Vad säger forskningen om samverkan?

2017-11-08 - 09:30

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF bjuder in till en forskningskonferens om möjligheter och utmaningar i samarbetet mellan myndigheter, kommuner och ideella organisationer.

Torsdagen 9 november hålls en heldag med aktuell forskning och perspektiv på hur den kunskapen kan bidra till utvecklingen av det civila samhället och förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer. Konferensen är en mötesplats för tjänstemän och förtroendevalda från myndigheter, kommuner och organisationer och arrangeras av MUCF, IDEELL ARENA och Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

– Det är viktigt att utveckla kunskapen om det civila samhället genom vetenskaplig forskning så att beslutsfattare inom offentlig sektor och aktörerna i det civila samhället får bättre förståelse för varandra. Ökad förståelse från offentlig sektor gör det enklare att samverka på ett effektivt sätt, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Ur Programmet:

Staten, civilsamhället och den övergivna förorten
Kravallerna i Järva i Stockholm 2013 skapade fokus på relationen mellan ungdomsföreningar, civilsamhället i stort och det offentliga. Presentationen bygger på en studie som i ljuset av kravallerna granskar de sociala och politiska processer som marginaliserar förorten.

Unik, innovativ och framgångsrik samverkan - IOP Ensamkommande Göteborg
Idéburet-offentligt partnerskap, IOP, är ett nytt sätt att tänka kring samverkan mellan staten och det civila samhället – och ett alternativ till upphandlingskontrakt och föreningsbidrag. När antalet asylsökande ensamkommande barn ökade kraftigt under hösten 2015 startade ett IOP mellan Göteborgs kommun och nio ideella verksamheter.

Frivilliga som konkurrent eller komplement till polisen?
Det har blivit vanligare i västländer att volontärer medverkar i polisens arbete och med olika former av partnerskap mellan polis och medborgare. Två svenska exempel är Polisens volontärer som har startats av staten inom polisorganisationen och Missing People Sweden som har startats utan statligt stöd och där medlemmarna själva har bestämt sitt handlingsutrymme.

Tid: Torsdag den 9 november, 9.30-16.30

Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

För mer information och anmälan:

Johnny Lindqvist, kommunikationschef på MUCF, tfn: 070- 663 39 18, e-post: johnny.lindqvist@mucf.se

Webb:https://www.mucf.se/forskning-som-forandrar-2017