Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga homo- och bisexuella mobbas i skolan

2015-11-30 - 16:17

Gymnasieelever som identifierar sig själva som något annat än heterosexuella har det tufft i skolan och på fritiden. En av fyra, 24 procent, uppger att de blivit mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret.

Siffran är nyligen framtagen och gäller homo- och bisexuella i åldersgruppen 16 – 20 år. Den är hämtad från Nationella ungdomsenkäten , en undersökning som regelbundet genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

-- Situationen för unga homo- och bisexuella personer i skolan är oacceptabel. Alla ungdomar har rätt att känna sig trygga och respekterade i sin vardagsmiljö. Vuxna som arbetar i skolan och med ungas fritid behöver mer kunskap i bemötande och hur man skapar en tryggare miljö, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Bland ungdomar som uppger sig som heterosexuella rapporterar en hälften så stor andel att de utsatts för mobbning – 12 procent.

-- Även denna siffra är oroande och oacceptabel, säger Lena Nyberg.

MUCF har under 2015 ett regeringsuppdrag att genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. Detta har skett bland annat via utbildningsdagar vid högstadie- och gymnasieskolor på olika håll i landet.

Den 2 december genomför MUCF en större konferens, Hbtq i skolan, i samarbete med Skolverket och Forum för levande historia.

Under konferensen presenteras MUCF:s helt nya regeringsrapport Fokus 15 – en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter.

Hela programmet för konferensen hittar du här www.mucf.se/hbtq-i-skolan

Konferensen är fulltecknad men representanter för media är välkomna att delta. Föranmälan krävs.

En bilaga med mer utförlig statistik från U ngdomsenkäten   2015 bifogas till detta pressmeddelande.

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08-566 219 34 lennart.nylund@mucf.se