Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga hbtq-personer trakasseras i skolan och på jobbet.

2017-11-28 - 10:02

Många unga hbtq-personer utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkningar i sin vardag. De har sämre levnadsvillkor och hälsa än andra unga i Sverige.

Rapporten Unga hbtq-personer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF,visar att unga hbtq-personer även har svårigheter att etablera sig i arbetslivet.

Rapporten ger för första gången en bild av unga hbtq-personers väg in på arbetsmarknaden.

̶ Problemen börjar redan tidigt. Unga hbtq-personer utsätts för mobbning redan i skolan. De känner ofta av ett socialt utanförskap på ett sätt som andra unga inte gör. Svårigheter i skolan leder inte sällan till framtida problem när det är dags att ta sig ut i arbetslivet, säger generaldirektör Lena Nyberg. Skolan behöver bli bättre på att inkludera unga hbtq-personer i sitt trygghetsskapande arbete.

Unga hbtq-personer har i högre grad än andra unga utsatts för mobbning eller utfrysning i skolan, när de gått en högre utbildning eller på en arbetsplats. De har oftare än andra unga varit långtidsarbetslösa och har i större utsträckning svårt att klara av sina löpande utgifter.

Att tillhöra en minoritet på en arbetsplats kan leda till negativ stress. Vissa känner sig tvingade att byta jobb på grund av de diskrimineras eller trakasseras. Andra drar sig in i det längsta för att söka jobb eftersom de inte vill bli negativt behandlade. En strategi bland unga hbtq-personer kan vara att välja jobb som ses som ”säkra” i stället för något de verkligen vill eller drömmer om. Rädslan över att inte bli accepterad på en arbetsplats kan leda till att de väljer ett yrke där de slipper kollegor och istället arbetar ensamma.

̶ De som har negativa erfarenheter från skolan känner sig osäkra på hur det kommer bli när de ska ut i arbetslivet, säger Lena Nyberg. Det kan handla om att behöva välja mellan han/hon som könsidentitet, eller oro inför att våga vara öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet.

Rapporten kan ge ny kunskap i arbetet med att skapa ett samhälle där unga hbtq-personer respekteras, inkluderas och får sina rättigheter bättre tillgodosedda än idag.

Arbetsgivare och fackliga organisationer spelar en central roll för att förebygga och motverka diskriminering och trakasserier i arbetslivet. Regler och lagstiftning behöver bättre omsättas i praktiken.