Hoppa till huvudinnehåll
 

Trots god konjunktur så är andelen unga som varken arbetar eller studerar ganska konstant

2016-10-17 - 12:35

Temagruppen Unga i arbetslivet har sammanställt och bearbetat nya siffror från år 2014 där det framgår att andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit ganska konstant i snart tio år. 7,5 procent av hela ungdomsbefolkningen i åldern 16-24 år varken arbetar eller studerar. Motsvarande andel är 12,6 procent hos unga vuxna i åldern 25-29 år.

- Under det senaste året har fler ungdomar haft lättare att få jobb. Men bilden är inte lika ljus för alla unga, särskilt inte för dem som inte har slutfört gymnasiet. De grupper som inte haft möjlighet att ta del av den goda konjunkturen i samma utsträckning är bland annat unga med funktionsvariation, samt utrikesfödda, säger Pontus Ekstedt, ordförande i styrgruppen för Temagruppen Unga i arbetslivet.

Det har inte skett några stora förändringar av UVAS-nivåerna under år 2014 jämfört med tidigare år. Som tidigare år är det en större andel män än kvinnor som är UVAS i åldersgrupperna 16-19 år och 20-24 år, och en större andel kvinnor än män i åldersgruppen 25-29 år.

Andelen som kommer i jobb eller utbildning minskar med stigande ålder. Cirka 45 procent bland 20-24-åringarna hade lämnat UVAS-gruppen genom att de återgått i arbete eller studier inom ett år. Bland 25-29-åringarna var andelen som lämnat UVAS betydligt lägre och lägst bland männen, 30,5 procent. Detta illustrerar att utanförskapsproblemen tenderar att förvärras. Andelen UVAS är högre bland utrikesfödda, men gruppen är till antalet mindre. Andelen UVAS är störst bland utrikes födda kvinnor i åldern 25-29 år, 26,3 procent.

- Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en sårbar grupp. Svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden kan leda till utanförskap, ett utanförskap som tenderar att blir svårare att ta sig ur längre upp i åldrarna. Därför är det fortsatt oerhört viktigt att öka kunskapen om gruppen och att utveckla och förfina de metoder som redan finns och som vi vet fungerar för att stötta unga till jobb eller studier, avslutar Pontus Ekstedt.

En del av Temagruppen Unga i arbetslivets data om unga som varken arbetar eller studerar finns nu tillgänglig påwww.ungidag.se  

På www.temaunga.se finns en överskådlig presentation med grafer och diagram att ladda ned, med olika data fördelade på kön, ålder och andra faktorer. Data för år 2015 beräknas vara klar under hösten 2017.

Faktaruta:

Statistik för unga som varken arbetar eller studerar, UVAS, tas fram varje år av Temagruppen Unga i arbetslivet. Temagruppens UVAS-mått är unikt och bygger på hela befolkningen samt utgår från registerdata på unga i åldern 16-29 år.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit relativt konstant sedan Temagruppen Unga i arbetslivet började utveckla måttet år 2007, och utgör cirka 7,5 procent av alla unga i åldern 16-24 år. Det motsvarar för år 2014 cirka 82 000 individer.

Andelen som varken arbetar eller studerar är 12,6 procent i åldern 25-29 år. Det motsvarar ungefär 82 500 individer.

UVAS-statistik tas fram som ett led i att dela och öka kunskap om gruppen, för att stötta unga till jobb eller studier. Forskning visar på betydelsen av en gymnasieexamen för att få jobb och etablera sig på arbetsmarknaden.

2014. Andel UVAS i   olika åldersgrupper. 16-24 år 25-29 år
Kvinnor 7,2% 13,5%
Män 7,7% 11,7%
Totalt 7,5% 12,6%
     
2014. Andel UVAS,   utrikes födda. 16-24 år 25-29 år
Kvinnor 16,5% 26,3%
Män 14% 22,1%
Totalt 15,2% 24,1%

Alla unga ska kunna jobba eller studera. Temagruppen Unga i arbetslivet är ett ESF-projekt och förmedlar kunskap om metoder och arbetssätt från arbetsmarknadsprojekt som drivs med medel från Europeiska socialfonden. Temagruppen drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden, Nordiskt Välfärdscenter, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket .

På http://www.ungidag.se/  hittar du data om unga som varken arbetar eller studerar mellan åldrarna 13-24 år. 
På http://www.temaunga.se/  finns en överskådlig presentation med grafer och diagram att ladda ned, med olika data fördelade på kön, ålder och andra faktorer. Data för år 2015 beräknas vara klar under hösten 2017.

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18. 

Temagruppen Unga i arbetslivet, med stöd av Europeiska socialfonden, samlar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för att förbättra ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Den drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Nordiskt Välfärdscenter, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket .