Hoppa till huvudinnehåll
 

Svenska projekt beviljas över 74 miljoner kronor i EU-bidrag

2024-06-05 - 07:30

Årets första ansökningsrunda inom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är nu genomförd och fördelningen beslutad. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beviljar totalt 6 423 233 euro (cirka 74,2 miljoner kronor) i EU-bidrag till 76 olika projekt.

– Vi märker att det blir allt vanligare att unga själva ansöker om EU-bidrag för egna projekt. De visar att de vill engagera sig och att de har en massa idéer för att kunna bidra till förändring i samhället. Det här är en mycket glädjande utveckling med tanke på det stundande EU-valet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Inom Erasmus+ Ungdom och Idrott har 45 projekt beviljats finansiering till en totalsumma av 4 006 884 euro (drygt 46,3 miljoner svenska kronor) i den här ansökningsrundan.

Inom Europeiska solidaritetskåren beviljades 7 solidaritetsprojekt och 24 volontärprojekt en totalsumma av 2 416 349 euro (drygt 27,9 miljoner svenska kronor).

– Inom Erasmus+ Ungdom noterar vi fler ansökningar inom projektformen Ungdomsverksamhet än tidigare. Det här bidraget syftar till att öka ungas delaktighet i det demokratiska livet. Samma trend ser vi bland ansökningarna för Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren, det vill säga att allt fler projektansökningar handlar om att unga själva ska driva projekten. Vi ser mycket positivt på denna utveckling, säger Johan Lycke, chef för MUCF:s avdelning för internationellt samarbete.

En annan glädjande utveckling är att spridningen av EU-bidragen sakta men säkert når allt fler delar av landet.

– Det här har varit en prioritering för oss i de senaste ansökningsrundorna. Vi vill att unga i hela Sverige ska ha tillgång till internationella möjligheter, därför strävar vi efter att förbättra den geografiska spridningen. Vi genomför kontinuerligt olika satsningar för att nå nya ansökare. I den här ansökningsrundan har vi kunnat bevilja projektmedel från Malmö i söder till Luleå i norr, säger Johan Lycke.

Den här prioriteringen kommer att fortsätta i nästa ansökningsrunda, som öppnar under sommaren. Deadline för den är 1 oktober 2024.

Alla beviljade EU-bidrag finns publicerade på sidan Vi har fått bidrag.

 

Exempel på beviljade bidrag i denna ansökningsrunda:

Erasmus+ Ungdom: Inom projektformen Ungdomsverksamhet beviljas Teater Elin/Uppsala 43 107 euro (drygt 497 300 svenska kronor) i finansiering för projektet “It’s Not Over Yet: Climate Change through a Lens”, där unga ska ta fram en underhållande film som handlar om miljö och klimat. Projektet drivs av fem ungdomar mellan 16–25 år, men många fler ungdomar kommer att involveras i skapandet av filmen, inklusive unga med begränsade möjligheter. Fokus ligger på filmskapandet och de unga kommer lära sig att göra en film och samtidigt få erfarenhet av arbete inom civilsamhället. När filmen är klar ska de anordna ett större ungdomsevenemang där de ska visa upp filmen och anordna workshoppar kopplade till projektet. Filmen blir också tillgänglig på nätet, och når en större publik.

Erasmus+ Ungdom: Inom projektformen Samarbetspartnerskap beviljas organisationen Sensus 250 000 euro (drygt 2,8 miljoner svenska kronor) för att stärka unga HBTQI+-personers mentala hälsa och inkludering i samhället, både ekonomiskt och socialt. Detta genom att arbeta för att bryta ner de hinder som dessa personer ofta möts av. Projektet ska ta fram policyrekommendationer och en utbildning för ungdomsledare för att kunna bli “proud ambassadors” som ska dela sina arbetsmetoder och utveckla arbetssätt för att på bästa sätt kunna nå ut till unga HBTQI+-personer. Dessutom utvecklas undervisningsmaterial och ett antal digitala träningskurser och webbinarier för att ge stöd för unga i en utsatt målgrupp för att förbättra deras hälsa.

Erasmus+ Idrott: Skellefteå Taekwondoklubb beviljas 34 530 euro (cirka 398 400 svenska kronor) i finansiering inom projektformen Mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn. De planerar en jobbskuggning i Spanien under sju dagar för tio deltagare som är aktiva som ledare i organisationen. Syftet med projektet är att utveckla arbetet med inkludering av personer med olika typer av funktionsvariationer som utövare av taekwondo på breddidrottsnivå. Ett studiebesök ska genomföras hos en förening som arbetar med det som internationellt kallas parataekwondo, det vill säga taekwondo för personer med funktionsvariationer.

Europeiska solidaritetskåren: Solidaritetsprojektet Unga Poddar/Sundsvall kommun får 10 620 euro (cirka 122 500 svenska kronor) för sitt projekt som syftar till att skapa en veckopodcast där unga delar sina åsikter kring olika samtalsämnen, till exempel mänskliga rättigheter, demokrati och politik. Projektgruppen består av 6 ungdomar som är 18–19 år gamla men det finns ytterligare flera unga involverade i projektet. Projektet består av träffar för att planera sändningar, samarbete med kommunens fritidsgård där studion för podcastsändningen finns, samt bjuda in gäster som ska prata om ett specifikt ämne. Podcasten kommer sändas från ett podcast-rum som skapades nyligen i en av Sundsvalls fritidsgårdar.

 

FAKTA/EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om de delar som handlar om ungdom och idrott. Läs mer på mucf.se.

Europeiska solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Läs mer på mucf.se.