Hoppa till huvudinnehåll
 

Stort intresse för våldsförebyggande arbete

2016-08-23 - 07:55

Unga har rätt till en vardag utan våld. Intresset bland kommuner och regioner för att jobba systematiskt mot våld är stort. Nu pågår en turné med workshops och konferenser i hela landet. 24 augusti besöker vi Gotland för en workshop i samarbete med Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotland.

Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att främja spridandet av våldsförebyggande arbete och metoder som fungerar. Nu pågår ett arbete över hela landet, där vi genomför workshops med kommuner som vill komma igång med sitt systematiska våldsförebyggande arbete, och där vi deltar på konferenser i regioner för att sprida den kunskap som finns.    

- Unga har rätt till en vardag utan våld. Därför är det positivt att intresset bland landets kommuner och länsstyrelser för det våldsförebyggande arbete är så stort, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

- Att bli utsatt för våld vet vi kan leda till psykisk ohälsa. Därför är ett våldsförebyggande arbete en vinst för hela samhället och för varje enskild individ, menar Lena Nyberg.   

55 kommuner vill lära sig mer 
Efter en intresseförfrågan från MUCF med ett erbjudande om kommunala workshoppar och regionala konferenser utifrån handboken "Inget att vänta på" anmälde 55 kommuner, sex stadsdelar och 14 av 21 länsstyrelser sitt intresse.

För att möta det stora intresset fortsätter vi att genomföra workshops med följande kommuner under året:  
  
Kommuner:

Jönköping varit

Gotland, 24 augusti

Ludvika, 1 september

Tierp, 7 september

Luleå, 29 september

Karlskrona, 14 september

Gävle, 11 oktober

Karlstad, 11 oktober

Karlskoga/Degerfors, 15 november

Linköping, 8 december

Vi deltar i regionala konferenser på följande länsstyrelser under året:

Blekinge, Jämtland, Halland och Västra Götaland redan varit 

Skåne, 7 september

Stockholm, 20 september

Kronoberg, 21 september

Jönköping (i samarbete med ytterligare arrangörer), 25 oktober

Västernorrland, 9 november

Kommunikationsansvarig Anette Hällnäs, telefon 08-566 21 963, e-post anette.hallnas@mucf.se