Hoppa till huvudinnehåll
 

Stor bredd av aktiviteter i sommarlovssatsning

2018-03-01 - 09:42

Under 2017 tog alla Sveriges kommuner del av bidraget för sommarlovsaktiviteter som fördelades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Från Kiruna i norr till Trelleborg i söder har barn och ungdomar mellan 6 och 15 år kunnat ta del av gratis aktiviteter under sommaren. I dag lämnas en rapport om satsningen till regeringen.

Aktiviteterna som kommunerna har erbjudit har varit alltifrån musik, fiske, klättring, parkour, kajak, simning, matlagning, läger och utflykter.

Syftet med bidraget är bland annat att aktiviteterna ska främja integration och att barn från olika social bakgrund ska få möjlighet att träffas. Myndighetens fördelning av pengar har varit baserad på Socialstyrelsens statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun.

Under 2017 anordnades över 1000 olika aktiviteter och alla landets 290 kommuner rekvirerade medlen från MUCF. Könsfördelningen hos deltagarna var relativt jämn. Majoriteten av kommunerna avsatte dessutom egna pengar för sommarlovsaktiviteter.

- Sommarlovsverksamhet skapar nya möten mellan unga och gör att barn som annars inte får uppleva något under lovet kan ta med sig minnen hem och berätta om upplevelser i skolan. Sommarlovspengarna har varit mycket uppskattade av Sveriges kommuner men framförallt av alla de barn som fick delta i verksamheten under sommaren, säger Lena Nyberg generaldirektör på MUCF.

I januari 2016 beslutade regeringen att införa ett bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter. Myndighetens budget har varit 200 miljoner per år. Under 2017 betalade myndigheten ut 199 miljoner kronor till kommunerna. 

Under 2018 och 2019 kommer pengarna att delas ut av Socialstyrelsen.