Hoppa till huvudinnehåll
 

Sex miljoner kronor i bidrag för att minska hot och hat i det offentliga samtalet

2019-06-18 - 12:18

Sex organisationer får totalt sex miljoner kronor i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Bidraget är del av regeringens satsning för att bland annat minska hot och hat i det offentliga samtalet.

Pengarna kan till exempel användas för att stödja individer eller grupper som är opinionsbildare och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar.

Regeringen beslutade den 13 juli 2017 om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Syftet är att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet. Projektbidraget är en del av regeringens satsning.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, prövar ansökningar om bidrag enligt förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet

Med hot och hat i det offentliga samtalet avses i denna förordning hot, våld och andra kränkningar mot en enskild person eller en grupp som en reaktion mot att personen eller gruppen har använt sin yttrandefrihet genom att uttrycka sig i en samhällsfråga, bilda opinion eller på annat sätt kommentera samhället och samtiden, i medier, på internet, i sociala medier, i något annat forum som är allmänt tillgängligt eller annars där yttrandet får stor spridning.

Projekten kan till exempel syfta till att förebygga och motverka hot och hat och att öka kunskapen om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet.

I år har MUCF fått in 14 ansökningar om projektbidrag och sex av dessa får nu dela på totalt 5 999 500 kronor, varav Brottsofferjouren är den enskilt största bidragsmottagaren.

De organisationer som nu beviljas bidrag av MUCF är:

  • Brottsofferjouren Sverige får 2 873 000 kronor i bidrag för projektet ”Orädd demokrati, fas 2”
  • Flamman Socialt Förebyggande Centrum får 770 000 kronor i bidrag för projektet ”Sluta hata!
  • LSU, Sveriges ungdomsorganisationer får 1 015 000 kronor i bidrag för projektet ”Hat och hot mot ungdomsrörelsen”
  • Maktsalongen får 494 000 kronor i bidrag för projektet ”Organisationer mot näthat”
  • Nätshatsgranskaren får 536 000 kronor i bidrag för projektet ”Rättsstatsaktivism mot nätkränkningar”
  • Stiftelsen Fryshuset får 311 500 kronor i bidrag för projektet ”Respekt på nätet”

Alla organisationer som får bidrag från MUCF måste ha en verksamhet som följer demokratins idéer och respekterar alla människors lika värde. Organisationerna måste också vara demokratiska till sin struktur, bland annat att medlemskapet är frivilligt, att medlemmarna kan påverka verksamheten och att organisationen är självständig.