Hoppa till huvudinnehåll
 

Seminarium om våld i ungas partnerrelationer

2022-10-20 - 10:12

Våld i ungas partnerrelationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt och innebär stora konsekvenser i unga människors liv. Den 28 oktober arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett kunskapsseminarium kring frågorna.

En rapport från Brottsförebyggande rådet visar att ungefär var fjärde tjej och var sjunde kille utsätts för våld i sin partnerrelation. När det gäller unga hbtqi-personer finns det forskning som visar att de är mer utsatta än andra unga. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt och innebär stora konsekvenser i unga människors liv. 

– Det finns en tendens att vuxna inte tar våld mellan unga i partnerrelationer på lika stort allvar som när det inträffar mellan vuxna. Vi behöver förändra attityden till ungas våld i partnerrelationer, uppmärksamma problemen, utbilda och göra riktade insatser för att motverka våldet, säger Lena Nyberg, MUCF;s generaldirektör.

Det digitala seminariet riktar sig främst till yrkesverksamma och ideellt engagerade personer som möter barn och unga i sina verksamheter och är även öppet för media. Deltagarna får lära sig om hur våldet i ungas partnerrelationer ser ut, hur det skiljer sig från våld i vuxnas relationer och hur det kan förebyggas. Det blir även exempel på konkret stöd i bemötande och samtal med unga.

Program
8.30 – 8.40 Inledning: Moderator :Madeleine Saldner Bergdahl, utvecklingsledare på MUCF.

8.40 – 9.00 Det dolda våldet från min tonårskärlek: Elin Ribjer, som har erfarenhet av att leva i en destruktiv relation. Hon driver i dag en av Sveriges största relationspoddar Så kan det gå.

9.00 – 9.30 Våld i ungas partnerrelationer: Zandra Kanakaris, generalsekreterare 1000 Möjligheter

9.30 – 09.50 Paus

9.50 – 10.15 forts. Våld i ungas partnerrelationer: Zandra Kanakaris

10.15 – 10.45 Att tänka på i möten och samtal med unga: Zandra Kanakaris och Lena Berg, metodutvecklare och kurator på MÄN

10.45 – 10.55 Paus

10.55 – 11.05 Att ställa frågor om våldsutsatthet på rutin: Anna Palm, överläkare Kvinnosjukvården Region Västernorrland som disputerat vid Uppsala universitet inom området ungdomars våldsutsatthet och att fråga om våld på rutin.

11.05 – 11.25 Samtal om vägen framåt. Vad behöver vi alla göra? Zandra Kanakaris, Elin Ribjer, Lena Berg

11.25-11.30  Avslutning

Seminariet sänds via Youtube kl 08.30 – 11.30 den 28 oktober. Anmäl dig till seminariet senast den 27 oktoberpress@mucf.se

Seminariet är en del av utbildningspaketet Rätt att veta! https://www.mucf.se/verktyg/ratt-att-veta

Seminariet arrangeras av MUCF i samverkan med 1000 Möjligheter, som driver Ungarelationer.se, MÄN som driver Killar.se och UMO som driver UMO.se och Youmo.se.

Fakta
Sverige har en nationell handlingsplan för att motverka mäns våld mot kvinnor. Både regering och riksdag arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten har ett särskilt ansvar i det arbetet. MUCF verkar för de mål och handlingsplaner som regering och riksdag antagit. Läs mer här:
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/nyheter/mer-kraft-mot-valdet-nar-myndigheter-arbetar-tillsammans/