Hoppa till huvudinnehåll
 

Samverkan i fokus i vägledning mot våldsbejakande extremism

2017-09-29 - 13:15
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.

I dag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ”Knäck koden!”, en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur det går att samverka i det viktiga arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

—     Det är ett angeläget arbete i en orolig tid både här hemma och i vår omvärld. För att få till en kraftfull insats mot våld och odemokratiska krafter krävs att alla inblandade parter gör insatser i samverkan och som värnar vårt demokratiska samhälle, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

Arbetet mot våldsbejakande extremism förutsätter samverkan inom offentlig sektor, såsom i en kommun, mellan kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter, men det fordrar också samverkan med det civila samhället. Föreningar, trossamfund och andra aktörer, som utgör det civila samhället, kan vara en viktig resurs i olika skeden av det förebyggande arbetet med att värna demokratin.

—     Ett motståndskraftigt samhälle förutsätter att flera olika aktörer gör kompletterande insatser mot samma mål. Vår förhoppning är att Knäck koden! ska vara ett ytterligare stöd för att åstadkomma det, säger Lena Nyberg.

Om vägledningen:
Vägledningen Knäck koden! utgör ett stöd för hur kommuner och det civila samhällets organisationer kan samverka i det förebyggande arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den består av tre delar:

Första delen lyfter kunskap om det civila samhället och kommuners olika förutsättningar, men ger även perspektiv på förebyggande arbete och behovet av samverkan mellan kommuner och det civila samhällets aktörer.

Andra delen är en konkret vägledning till hur kommuner och det civila samhället kan samverka i olika faser av det förebyggande arbetet.

Tredje delen beskriver kort några olika modeller för samverkan mellan det offentliga och det civila samhället samt var du som läsare kan få mer kunskap om dessa modeller.

Vägledningen finns att ladda hem på https://www.mucf.se/publikationer/knack-koden