Hoppa till huvudinnehåll
 

Projekt mot extremism får stöd

2016-06-15 - 09:07

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar bidrag där syftet är att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer.

-Att skapa verksamhet för att motverka extremism är mycket angeläget  och vi ser att organisationerna som tar sig an uppdraget gör en mycket viktig och svår insats för individer och för samhället säger Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Totalt fördelas 6,6 miljoner kronor till 13 organisationer. Bidraget går till projekt som jobbar med att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas och att individer radikaliseras. 
Exempel på organisationer som får bidraget:

Exit Fryshuset - Stiftelsen KFUM Söder får 1 080 000 kronor för att genomföra en kunskaps- och behovsinventering i Sveriges kommuner. Där även frivilligorganisationer och myndigheter är involverade i arbetet mot våldsbejakande extremism. Det görs genom att anordna en större konferens för samtliga lokala samordnare inom kommuner för att lyssna in förutsättningar och behov i kommunerna, visa upp olika typer av framgångsrikt arbete samt samla in vad som behövs och efterfrågas i det lokala förebyggande arbetet.

Brottsförebyggande Centrum i Värmland får 552 600 kronor för att förebygga våldsbejakande extremism i Värmland samt skapa en beredskap att stötta individer som vill lämna våldsbejakande miljöer.

Islamakademin får 440 000 kronor för att nå ungdomar med motargument till extremistisk propaganda och skapa ett utbildningsmaterial som är anpassat för ungdomar och som utgörs av motargument för att immunisera ungdomar i Malmö mot extremistiska ideologiers påverkan.

Samtliga projekt som får stöd:

http://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag?org=&projekt=&bidragsnamn=Verksam…

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18.