Hoppa till huvudinnehåll
 

Organisationer på landsbygderna har sämre ekonomiska förutsättningar än de i tätort

2018-05-31 - 10:39

Organisationerna på landsbygderna har sämre ekonomi än de i tätorterna. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

I Sverige, liksom i andra länder, har det länge funnits en diskussion om hur levnadsvillkoren på landsbygderna skiljer sig från levnadsvillkoren i städer. Civilsamhället är på flera sätt en särskilt viktig aktör på landsbygderna. De tar bland annat stort ansvar för lokal service och infrastruktur när kommersiella eller offentliga aktörer drar sig tillbaka. De medverkar också till ökad inflyttning, till exempel genom att de arbetar med etablering av asylsökande och nyanlända på arbetsmarknaden.

MUCF publicerar nu rapporten Civilsamhället på landsbygder och i tätort. Villkor och roller för ideella föreningar och samfälligheter 2017, som undersöker och jämför ideella föreningar och samfälligheters villkor och förutsättningar på landsbygderna och i tätort. Trots att de flesta organisationer uppger att de har ganska goda ekonomiska förutsättningar, ser MUCF systematiska skillnader mellan organisationer på landsbygder och i tätort. En större andel av organisationerna på landsbygder än i tätort uppger att de inte har ekonomiska förutsättningar att genomföra sin verksamhet.

I undersökningen har organisationerna fått beskriva vad de tycker att det offentliga bör göra för att främja deras verksamhet. Många svarar att det finansiella stödet kan förbättras. Det gäller inte bara bidragens storlek, utan i minst lika stor utsträckning att regler och ansökningsprocesser kan förbättras och förenklas. Det är också tydligt att organisationerna önskar sig ett större engagemang från den offentliga sektorn.

- Det är viktigt att företrädare för offentlig verksamhet förbättrar kontakten med eller besöker organisationerna för att öka förståelsen för omfattningen av föreningarnas insatser. Vi måste förstå och uppskatta deras viktiga insatser för samhället. Organisationerna själva uppger i studien att de tror att stödet skulle förbättras och se annorlunda ut om alla viktiga insatser kom fram, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Rapporten ingår i uppdraget som myndigheten har av regeringen att ta fram och sprida kunskap om det civila samhällets villkor.

Fakta

858 ideella föreningar och samfälligheter har besvarat enkäten i rapporten, som undersöker deras villkor under 2017. Arbetet har genomförts i dialog med en referensgrupp.


I undersökningen har landsbygder definierats som områden utanför tätort för att eventuella skillnader även inom kommuner ska kunna framträda.

Ladda ner rapporten här: http://mucf.se/publikationer/civilsamhallet-pa-landsbygder-och-i-tatort