Hoppa till huvudinnehåll
 

Nytt stöd skapar flera nya mötesplatser för unga hbtqi-personer

2021-06-23 - 09:14

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har nu fördelat statsbidraget till insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.

 

Fyra organisationer får dela på två miljoner kronor och satsningen väntas resultera i flera nya fysiska mötesplatser i bland annat Västmanlands, Västra Götalands och Norrbottens län. Dessutom planeras flera digitala mötesplatser.

Den här satsningen visar att det finns ett stort intresse och behov runt om i landet för att starta eller utveckla verksamheter för unga hbtqi-personer. Myndigheten har prioriterat projekt som riktar sig till orter i gles- och landsbygd och socioekonomiskt utsatta områden samt till grupper bland unga hbtqi-personer som kan vara särskilt utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Stora delar av Sveriges saknar mötesplatser för unga hbtqi-personer. MUCF publicerade i mars en rapport som visar att de endast finns i 43 av Sveriges 290 kommuner. 30 av de 66 mötesplatserna återfinns i storstadsregionerna. I landsbygdskommuner saknas de helt. 

Regeringen beslutade i mars i år att ge MUCF i uppdrag att fördela totalt två miljoner kronor i projektbidrag till ideella organisationerstiftelser och trossamfund som gör insatser som främjar fysiska eller digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer (under 25 år).

Totalt ansökte 18 organisationer om att få ta del av statsbidraget för projekt som totalt omfattade drygt 5,8 miljoner kronor.

- Vi har fått in flera ansökningar för projekt som har bra förutsättningar att lyckas. Det märks tydligt att det finns ett stort behov av platser där unga hbtqi-personer kan mötas och känna sig trygga, säger Marie Pettersson Hallberg, avdelningschef på MUCF.

Fyra organisationer får dela på statsbidraget: RFSL Ungdom (1 165 507kronor), HELA Ideella (236 759 kronor), Lesbisk makt (547 734 kronor) och RFSL Jämtland Härjedalen (70 000 kronor).

- Det är viktigt att skapa fler mötesplatser för unga hbtqi-personer i hela vårt land och att de som redan finns får förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet. Alla unga har rätt till en meningsfull och utvecklande fritid. Den här satsningen är en viktig del i det här arbetet, säger Lena Nyberg.

Organisationerna bedömer att de redan under projekttiden kommer att starta minst ett tiotal fysiska lokala mötesplatser. Dessutom förväntas nätverksträffar, workshops och de digitala verktygen att få fler personer att söka sig till befintliga mötesplatser. I projekten ingår också att utveckla metoder för att unga själva ska kunna organisera mötesplatser, ordna nätverksträffar och kunna påverka sin vardag lokalt.

  • RFSL Ungdom kallar sitt projekt ”Trygga rum” och planen är att kunna utveckla fem mötesplatser på lands- och glesbygden samt i socioekonomiska utsatta områden under projektåret. Det rör sig i första hand om platser i Västra Götalands, Norrbottens och Västmanlands län där organisationen ska utbilda de kommuner och ungdomar som deltar i projektet genom anpassade webbutbildningar, guider och metodmaterial. Organisationen räknar med att kunna nå 75 till 150 ungdomar men hoppas kunna fortsätta projektet i ytterligare tre år för att skapa totalt 18 nya mötesplatser i 18 kommuner.
  • HELA Ideella i Landskrona bedömer att organisationen ska kunna nå mellan 30 och 100 unga hbtqi-personer med sitt projekt. I ansökan skriver de att de ”identifierat en särskild utsatthet och psykisk psykisk ohälsa bland unga hbtqia+personer i åldern 13-25 år” och att det i dag helt saknas insatser lokalt för denna grupp unga.
  • RFSL Jämtland Härjedalen räknar med att på sikt skapa fler mötesplatser på landsbygden genom riktade aktiviteter på mindre orter i kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Ragunda, Bräcke, Berg och Härjedalen.
  • Organisationen Lesbisk makt lyfter i sin ansökan fram behovet av trygga och inkluderande rum för unga lesbiska och queera kvinnor, icke-binära och transpersoner som rasifieras som icke-vita. De får bidrag för ett nationellt projekt som bland annat innebär att utveckla och skapa en digital plattform. De planerar både digitala och fysiska träffar runt om i hela landet, i samarbete med föreningens lokalavdelningar i bland annat Östersund, Växjö, Dalsland, Kalmar, Karlstad, Linköping, Malmö, Örebro, Osby, Storuman, Sundsvall och Västerås.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är en av regeringens utsedda hbtqi-strategiska myndigheter. Myndigheten arbetar kontinuerligt med att ta fram och sprida kunskap om bland annat unga hbtqi-personers förutsättningar och levnadsvillkor.

Läs mer om statsbidraget för att främja mötesplatser för unga hbtqi-personer på mucf.se

Läs mer om MUCF:s arbete med hbtqi-frågor på mucf.se

Pressmeddelande: MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer” | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Debattartikel: Det saknas mötesplatser för unga hbtqi-personer - Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)