Hoppa till huvudinnehåll
 

Nya siffror visar: Unga har ett stort samhällsengagemang men få väljer partipolitiken

2018-09-04 - 15:07

Ungdomar är intresserade av politik och samhälle, men engagemanget tar sig andra uttryck än att de går med i ett politiskt parti. Över hälften av de som besvarat MUCF:s enkät, har till exempel stöttat en samhällsfråga på nätet.

I februari i år skickade MUCF ut en ungdomsenkät till 5 000 personer mellan 16 och 24 år, varav 46 procent har svarat på frågor om bland annat politiskt intresse och samhällsengagemang.

Intresse för politik och samhällsfrågor

På frågan om hur intresserade de är av politik svarar 43 procent att de är ganska eller mycket intresserade och 60 procent uppger att de är ganska eller mycket intresserade av samhällsfrågor. Bara drygt 6 procent uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund.

När det gäller intresse för vad som händer i andra länder uppger 65 procent att de är ganska eller mycket intresserade.

Unga människors engagemang i samhällsfrågor

Över hälften, 52 procent, har någon gång stöttat en samhällsfråga på nätet och 36 procent har köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl. Unga kan också stödja organisationer som jobbar för en speciell samhällsfråga med pengar, 28 procent uppger att de har gjort det och nästan lika många, 27 procent, har stöttat en fråga genom att skriva på namninsamling. Ungefär en femtedel, 21 procent, har debatterat politik på sociala medier.

Bild, bilaga 2. Unga människors engagemang.

– Det är glädjande att MUCF:s nya enkät visar att många unga har ett samhällsengagemang. Samtidigt är det oroväckande att bara drygt 6 procent är medlemmar i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund. Det är viktigt att skolorna tar sitt demokratiuppdrag på allvar och ger elever goda möjligheter att sätta sig in i hur partipolitiken fungerar. Den är ett fundament i vårt demokratiska samhälle och därför är de ungas engagemang mycket viktigt, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Skolval – mer än en halv miljoner elever deltar

Just nu pågår Skolval 2018 bland skolelever i samband med att ordinarie val till riksdagen hålls. Nästan 1 700 skolor i 271 kommuner har anmält sig för att delta vilket innebär att åtta av tio elever går i en skola som arrangerar skolval. Skolval är en viktig aktivitet i skolornas demokratiarbete och för att öka engagemanget för politik bland ungdomar.

Håll utkik efter resultatet till Skolval 2018, som presenteras i direkt anslutning till att vallokalerna stänger kl. 20.00 den 9 september. Där kommer du också kunna hitta hur skolorna i ditt län har röstat.

Här presenteras resultatet av Skolval 2018: www.skolval2018.se och på www.mucf.se

Fakta Skolval 2018

Skolval arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på skolorna, ofta genom en elevkår eller en skolförening. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val, alltså med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolvalet drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter.

Vill du veta mer om ungdomsenkäten, kontakta Marit Gisselmann, utredare på MUCF, på 08 566 219 50 eller 0707 842350. E-post: marit.gisselmann@mucf.se