Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny utbildning lär dig att prata med unga om hedersrelaterat våld och förtryck

2022-05-17 - 09:13

Den 20 maj lanseras webbutbildningen "Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck". Det är en kostnadsfri utbildning för yrkesverksamma och ideellt engagerade personer som möter unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbutbildningen "Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck" är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i samarbete med UMO, som förvaltar sajten Youmo.se och är en del av Inera AB. Utbildningen ger deltagarna kunskap om ungas rättigheter och om att våld och förtryck leder till att unga inte får sina rättigheter tillgodosedda. Den ger även konkret stöd i hur vuxna kan skapa trygga och inkluderande samtal med unga om våld och kontroll.

– Alla barn och unga har rätt att leva ett liv utan våld och förtryck. Många vuxna tycker att dessa ämnen är svåra att närma sig och behöver rätt verktyg och kunskap för att kunna ge unga stöd och hjälp till en annan livssituation, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Det finns ett stort behov av utbildning i frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. Drygt 500 personer har redan anmält sig till fredagens lansering.
– Utbildningen ska ge deltagarna kunskap om vilka rättigheter unga har och hur vuxna kan se till att  rättigheterna tillgodoses. De vuxna får även konkret stöd i hur de kan skapa trygga och inkluderande samtal om våld och osund kontroll, säger Lena Nyberg.

MUCF är en hbtqi-strategisk myndighet med omfattande kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor. Myndigheten har därför valt att särskilt fokusera på kopplingen mellan hedersrelaterat våld och förtryck och hbtq i utbildningen. Frågor och perspektiv som rör intellektuella funktionsnedsättningar och rasism tas också upp.
"Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck" är en del av utbildningspaketet ”Rätt att veta!” och har en tydlig koppling till innehållet på sajten Youmo.se. Materialet har tagits fram i samarbete med yrkesverksamma och ideellt engagerade personer.         

Lansering av ”Rätt att veta!”
Datum:
 20 maj
Tid: Lanseringen sker digitalt kl. 8.15-9.00.
Plats: Bergsunds strand 17B, Stockholm. Media ska vara på plats senast kl. 8.00. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg finns på plats.
Anmälan: press@mucf.se, senast den 19 maj kl. 12.00.

Information om utbildningspaketet Rätt att veta!: www.mucf.se/rattattveta
Information om lanseringen 20 maj: https://www.mucf.se/om-oss/kalender/lansering-webbutbildning-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck