Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny analys visar: Nästan hälften av eleverna i årskurs 9 har utsatts för brott

2021-02-22 - 06:30
Foto: Aleksandr Davydov
Foto: Aleksandr Davydov

48 procent av alla elever i årskurs 9 uppger att de under 2019 utsatts för misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott.

Var tredje ung (16-24 år) känner sig så otrygg i det egna bostadsområdet att de inte vågar gå ut ensamma på kvällarna. Bland tjejer är andelen ännu större.

Det visar en analys som tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Barnombudsmannen.

Analysen omfattar statistik från Brottsförebyggande rådet under åren 2015 till 2020. Syftet med den gemensamma analysen är att lyfta frågan om barn och ungas utsatthet.

År 2019 uppgav 27 procent av eleverna i årskurs 9 att de utsatts för minst en stöld under de senaste tolv månaderna. Andelen är på samma nivå som 2017. Det är något vanligare att killar utsätts för stöld än att tjejer drabbas.

  • 18 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste tolv månaderna. Det sker oftast i skolan eller på skolgården. 2019 var andelen bland killar 21 procent jämfört med 14 procent bland tjejer.
  • Fyra procent av eleverna i årskurs 9 uppgav att de år 2019 utsatts för grövre våld vid något tillfälle.
  • Något fler tjejer än killar uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle de senaste tolv månaderna, 14 respektive elva procent.

Skillnaden mellan killar och tjejer är tydligast vid utsatthet för sexualbrott. En av fem tjejer i årskurs 9 (20 procent) uppger att de utsatts för sexualbrott vid något tillfälle under de senaste tolv månaderna. Samma siffra bland killar är 6 procent. Vanligast är att det sker i samband med exempelvis fester, festivaler och konserter.

- Enligt barnkonventionen har alla barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp. Trots det vet vi att barn utsätts för våld varje dag – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Det är oacceptabelt! Konkreta och evidensbaserade åtgärder måste tas fram på nationell, kommunal och regional nivå för att stoppa våld och övergrepp mot barn, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

Analysen från Barnombudsmannen och MUCF visar också att många unga känner sig otrygga i sina bostadsområden. Var tredje ung i åldern 16–24 år känner sig otrygg kvällstid eller går inte ut ensam. Mest otrygga är tjejer, där är andelen 44 procent mot 20 procent bland killar.

- Att utsättas för brott kan få förödande konsekvenser för den som drabbas. Rädslan kan göra att unga börjar begränsa sin tillvaro och undvika olika sammanhang, att deras levnadsvillkor försämras. Det är ett samhällsproblem som kräver ett samlat grepp från myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Det är andra gången som Barnombudsmannen och MUCF tar fram en gemensam analys om barn och ungas situation i Sverige. Den förra belyste vräkningar och hot om vräkning som berör barn och unga och publicerades i juni 2020.

FAKTA/ STATISTIKEN

MUCF samlar statistik och information på ungidag.se för att kunna följa ungas levnadsvillkor i Sverige. Tillsammans samlar myndigheterna in statistik om arbete och boende, ekonomisk och social utsatthet, fysisk och psykisk hälsa, fritid, inflytande, representation och utbildning. Statistiken kommer bland annat från Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Folkhälsomyndigheten.

Läs analysen ”Barn och unga som utsatts för brott - Kort analys av Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”