Hoppa till huvudinnehåll
 

Nu frågar vi unga direkt hur de har det!

2022-10-24 - 09:52

Varje höst genomförs ungdomsenkäten LUPP. Nu är det dags igen. I höst får unga i 23 kommuner och i region Gävleborg möjlighet att göra sina röster hörda.

Ungdomsenkäten LUPP är en lokal uppföljning av ungas villkor som genomförs av kommuner och regioner. Årets enkätomgång inleds nu i oktober och pågår hela november. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som erbjuder Sveriges samtliga kommuner och regioner att använda enkätverktyget LUPP för att ta reda på hur unga mår, deras levnadsvillkor och hur de ser på framtiden. Det blir en grund för att fatta bättre beslut i alla frågor som rör unga.

– Ungdomar är experter på hur det är att vara ung idag. Därför är det viktigt att lyssna på hur de ser på sina levnadsvillkor och sin vardag. Det är kunskap som är viktig när politiker och tjänstepersoner ska fatta beslut som berör unga, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. LUPP-enkäten bidrar till att få viktig information från unga och samtidigt involvera dem i beslut som gäller deras vardag.

Ett hundratal kommuner och regioner använder enkätverktyget återkommande för att kunna följa utvecklingen och skaffa sig ett bra beslutsunderlag.

I Ludvika, som ett exempel, är LUPP-enkäten central för all kommunens ungdomspolitik. För att stärka ungas delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen har de använt Demokratilabbet som ett verktyg att skapa dialog om demokrati och politik mellan unga med olika grader av samhällsengagemang och med vuxna i olika befattningar och roller. Ett resultat är webbplatsen Ungnytt som vänder sig till högstadie- och gymnasieungdomar i Ludvika. Där kan eleverna via forumet Ung påverkan komma i kontakt med till exempel en lokal politiker för att komma med förslag eller kritik. Forumet skapade eftersom ungdomar ansåg att det var svårt att få information och föra fram sina åsikter i frågor som rörde deras vardag.

Ett annat exempel finns i Växjö där det pågår ett initiativ för att stärka tjejerna i kommunen i projektet Tjejer Emellan på fritidsgårdarna. Målet är att öka unga tjejers delaktighet, jämställdhet och integration i åldersgruppen 13-20 år. Utgångspunkten är att alla får vara med och bestämma, där alla kan få känna sig delaktiga och ha en röst. Metoden utgår ifrån att tjejerna får "ett eget rum" för samtal, diskussion, stöd, peppning och utveckling. En grupp tjejer utses till språkrör för att hålla kontakt med tjänstepersoner i kommunen.

Årets LUPP-enkät har uppdaterats i samarbete med unga och ihop med forskare för att enkäten bättre ska spegla dagens samhälle och vad som är relevant för ungdomar i dag. I enkäten får unga svara på frågor som rör fritid, skola, familj, hälsa, trygghet, samhälle och demokrati, arbete och framtid. Svaren blir ett viktigt verktyg för att fatta kloka beslut på lokal och regional nivå.  

– Det är mycket information som kan komma fram i enkäten. Det kan handla om allt ifrån att många kommer till skolan utan att ha ätit frukost till att många känner sig otrygga på platser där de vistas om kvällarna för att belysningen är dålig. När beslutsfattare aktivt använder svaren i enkäten kan leda till förbättringar som möter de behov och önskemål som unga har på förändring. Det ger både bättre beslut och ökar inflytandet för kommunens unga invånare, säger Lena Nyberg. Vi vet att många beslutsfattare har stor nytta av ungdomarnas svar och sedan genomför konkreta förbättringar.

I år medverkar följande 23 kommuner: https://www.mucf.se/uppdrag/ungdomsenkaten-lupp

Här kan kommuner och regioner anmäla sig för att delta i LUPP 2023: https://a.entergate.se/mucf/ansokanlupp2023

Fakta
LUPP finns på fem språk och för tre åldersgrupper, . Enkäten genomförs digitalt.
Det är kostnadsfritt att använda verktyget, men tid behöver avsättas för planering, genomförande och uppföljning av enkäten.
Mer information om LUPP finns på mucf.se/lupp