Hoppa till huvudinnehåll
 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får nytt förtroende att arbeta med stödjande uppdrag för unga som varken arbetar eller studerar

2018-03-01 - 13:31

Regeringen beslutade idag att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att arbeta stödjande och ta fram kunskap kring unga som varken arbetar eller studerar, UVAS.

Uppdraget innebär att MUCF får möjlighet att föra vidare myndighetens samlade erfarenhet på området. MUCF har arbetat med frågor rörande UVAS i omkring ett årtionde.

- Vi ser ett stort behov av stöd gällande kunskap, metoder och erfarenhetsutbyte bland de aktörer som arbetar med att förebygga att unga hamnar i en situation där de varken arbetar eller studerar. Genom detta uppdrag kommer vi att bidra med kunskap så att fler unga börjar studera eller får ett arbete, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I och med det nya uppdraget från regeringen kan MUCF framöver fortsätta att stödja lokal organisations- och verksamhetsutveckling så att förutsättningar skapas för att ge unga som varken arbetar eller studerar ett tidigt och samordnat stöd.

- De senaste åren har MUCF arbetat med frågor kring UVAS främst inom ”Temagruppen – unga i arbetslivet”, som varit finansierad av svenska ESF-rådet. Vid årsskiftet avslutades finansieringen, men myndigheten har i det uppdraget sett ett behov av ökad samordning mellan olika förvaltningar i kommuner, säger Lena Nyberg, generaldirektör på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

För mer information kontakta MUCFs pressjour på 070-663 39 18