Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF vill skärpa nytt förslag om statsbidrag

2019-08-16 - 07:30

I en utredning föreslås att statens bidrag till organisationer som rör brottsofferområdet ska samlas i en förordning. Syftet med statsbidraget är att stötta ett civilt samhälle som i sin tur arbetar för att förbättra situationen för brottsoffer eller de som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till bidragets syfte och till utredningens förslag vad gäller att stärka det civila samhället.

- Utredningen visar att 70 procent av Sveriges skyddade boenden drivs av ideella kvinnojourer. Det är ett av många exempel som visar på det civila samhällets betydelsefulla roll. Mycket arbete sker på ideell basis där verksamhetens överlevnad hänger på ekonomiska bidrag, till exempel från staten, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Däremot föreslår MUCF en skärpning när det gäller vilka organisationer som kan få bidrag. I utredningen föreslås bland annat att bidrag inte får lämnas till organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten. Här föreslår MUCF att skrivningen ska vara att organisationer inte ska ha skulder alls till svenska staten.

- En organisation som ska få bidrag från en myndighet ska inte ha skulder till en annan myndighet. Det är en fråga om trovärdighet för bidragssystemen men även en rättssäkerhetsfråga. En tydligare skrivning ger oss och andra bidragsgivande myndigheter ytterligare en stark grund för avslag om en organisation har skulder till en annan myndighet. Det kan i förlängningen förebygga försök till att utnyttja det svenska bidragssystemet, säger Lena Nyberg.

MUCF: s förslag kommer att kräva en ökad grad av samordning mellan myndigheter. Lena Nyberg menar dock att det framför allt kommer att öka rättssäkerheten:

- Det gör att statsbidragen i ännu större utsträckning hamnar hos organisationer som bedriver seriösa verksamheter. Till exempel skyddade boenden för kvinnor och barn som är utsatta för våld av närstående samt för brottsoffer. 

 

Utredningen ”Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet” Ds 2019:7 

MUCF:s remissvar finns som en bilaga