Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF vill ha tillfälligt nedsatta arbetsgivargifter för fler unga: ”Viktigt med likvärdiga förutsättningar”

2020-11-16 - 07:30
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är positiv till förslaget om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för unga men anser att det bör omfatta fler.

- Vi vill att förslaget även omfattar unga i åldern 18-25 år, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Regeringen presenterade i sin höstbudget ett förslag om tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar från 1 april 2021 till 31 mars 2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

MUCF har fått tillfälle att yttra sig över förslaget och pekar i yttrandet på att unga generellt har svagare arbetsmarknadsanknytning än äldre, vilket gör unga mer känsliga för ekonomiska svängningar och påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

- Unga riskerar också att drabbas hårt när många av de branscher där unga arbetar påverkats negativt av restriktioner och beteendeförändringar till följd av covid-19-pandemin, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

MUCF anser att även unga som har fyllt 23 år bör omfattas av förslaget. Många i den åldern befinner sig fortfarande i en etableringsfas och riskerar att långsiktigt påverkas negativt av rådande förutsättningar. För att unga ska få likvärdiga förutsättningar bör förslaget omfatta unga från 18 till och med 25 år, skriver MUCF i yttrandet

Förslaget en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifternaföreslås träda i kraft den 1 april 2021 och gälla fram till den 31 mars 2023.

Läs yttrandet på mucf.se

Läs mer om förslaget på regeringen.se