Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF välkomnar satsning på barn- och ungdomsorganisationer: ”En klok förstärkning av deras viktiga arbete”.

2020-09-10 - 16:08
Generaldirektör Lena Nyberg
Generaldirektör Lena Nyberg

Tidigare idag presenterade regeringen en extra satsning på 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer. MUCF får uppdraget att fördela statsbidraget som organisationsbidrag.

MUCF välkomnar regeringens förslag till ändringsbudget och däri satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Statsbidraget syftar till att skapa bättre förutsättningar för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

- Demokrati och delaktighet är ständigt aktuellt och vi får aldrig ta det för givet. Att unga vill göra sin röst hörd, ha möjlighet att påverka och ha inflytande över sin vardag, sina levnadsvillkor oavsett vilka de är, var de kommer ifrån eller bor idag, är inte bara deras rättighet utan också en förutsättning för ett starkt demokratiskt samhälle, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Ur Regeringens pressmeddelande:

"Att unga i hela landet har möjlighet att organisera sig och få inflytande i demokratin är kärnan i regeringens ungdomspolitik. Statsbidraget är ett viktigt verktyg för att åstadkomma det. Därför tillförs statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationerna extra medel inte bara för 2020 utan även 2021-2022."

- Det är en klok förstärkning av dessa organisationers viktiga arbete. Vi lyfter ofta vikten av väl fungerande och självständiga barn- och ungdomsorganisationer, i olika sammanhang. Det känns mycket bra att regeringen nu satsar ytterligare medel på dessa grupper, säger Lena Nyberg generaldirektör.