Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: ”Viktigt att civilsamhället får stöd i dessa tider”  

2020-04-09 - 16:19

Med anledning av coronaviruset får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nu i uppdrag av regeringen att skapa samverkan kring kommunikation med civilsamhällets organisationer.

Civilsamhället är alltid en viktig aktör i samhället och i tider av kris blir deras roll ännu tydligare. Organisationer och nätverk är ofta snabba att ställa om sin verksamhet för att möta nya behov. Vi kommer omgående att starta en dialog med civilsamhället för att säkra behovet av information så att de kan få del av till exempel stödinsatser, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad. Det finns stor osäkerhet för bristande resurser och hur man ska kunna fortsätta sitt arbete.

Regeringen vill nu försäkra sig om att civilsamhällets organisationer får den information som de behöver för att klara verksamheten.

- Civilsamhällets aktörer behöver få information om att regeringens stödinsatser ofta även gäller dem. Regeringen omprioriterar därför myndighetens tidigare medel så att MUCF nu kan mobilisera och arbeta brett med att få ut nödvändig information till de som behöver den, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande.

MUCF får därför i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället i den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset. MUCF ska samverka med andra myndigheter, till exempel gällande information om hur statens generella stödinsatser med anledning av coronavirusets spridning påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden, och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

- Vi har sedan länge en pågående dialog med civilsamhället om deras villkor och vi har initierat flera möten med företrädare för föreningslivet för att inventera deras behov och önskemål med anledning av coronasituationen. Vi ser fram emot en god samverkan med civilsamhället och andra myndigheter för att bevaka civilsamhällets behov av information, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Läs mer om MUCF:s arbete med frågor som rör civilsamhället

Länk till regeringens pressmeddelande