Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF skriver på Demokratideklarationen: ”Ungas delaktighet viktig för demokratins överlevnad”

2021-10-06 - 12:13

I dag skrev generaldirektör Lena Nyberg under Deklarationen för en stark demokrati i MUCF:s lokaler i Växjö, tillsammans med Rosaline Marbinah som är en av regeringens demokratiambassadörer.

I och med undertecknandet förbinder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att bidra till de mål som anges i deklarationen för att på olika sätt 
främja och stärka demokratin i Sverige.

- Flera studier visar att förekomsten av hat och hot i offentliga samtal ökar. Vi ser också att det finns aktörer som ifrågasätter demokratins principer och alla 
människors lika värde. Det är viktigt att alla krafter i samhället går samman och tydligt arbetar för att stärka demokratin och mänskliga rättigheter, säger Lena Nyberg.

Deklarationen är en del av regeringens demokratisatsning för att fira att det i år är 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Tanken är att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Deklarationen riktar sig till myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser och företag. 

MUCF kommer också att delta i Demokratistugan, det mobila kunskapscentret som turnerar i hela Sverige under 2021 och som kommer till Växjö 8 -13 oktober. Myndigheten finns på plats för att prata om arbetet med hbtqi-frågor på onsdag den 13 oktober mellan 13.00 och16.00. 

- Ungdomar är samhällsintresserade och många vill vara med och påverka. Men våra studier visar att det inte alltid är lätt för dem att hitta vägar för att kunna delta samhällsutveckling eller politiska processer. Myndigheten ska, tillsammans med några kommuner och en region, arbeta långsiktigt för att skapa vägar för att få ungas engagemang och inflytande att stärkas, säger Lena Nyberg.

Arbetet sker på flera olika sätt. I januari tecknade MUCF avtal med Lycksele, Västerås, Kungsbacka, Skövde, Växjö, Karlskoga/Degerfors kommuner samt Region Gävleborg för att ta fram verktyg och modeller för att främja ungas delaktighet i demokratin. I uppdraget ska MUCF även samarbeta med Barnombudsmannen, Delegationen mot segregation, Forum för levande historia, Myndigheten för delaktighet, Statens skolverk, Friskolornas riksförbund, Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Kommittén Demokratin 100 år.

Inom ramen för demokratisatsningen har MUCF under 2020 och 2021 fördelat sammanlagt 15,5 miljoner kronor till 23 projekt, tio projekt under 2020 och 13 under 2021. Det handlar bland annat om projekt som arbetar för att få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande eller att på annat sätt stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen. Exempelvis har Studieförbundet Vuxenskolan fått bidrag för att öka valdeltagandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning genom att ta fram nya digitala verktyg inom ramen för metoden Mitt val.

Flera satsningar på demokrati i skolan

Skolan har en viktig roll i att bidra till att öka ungas intresse för och kunskap om demokratin. För att underlätta för lärare och skolpersonal att prata demokrati och ha samtal om samhällsfrågor, så har MUCF inom ramen för demokratiuppdraget tagit fram flera metodmaterial och läromedel riktade till skolan.

MUCF:s satsning på demokrati i skolan innehåller flera olika delar, varav några är särskilt riktade till elever och lärare i särskolan, på yrkesprogram och till fritidsverksamhet:

  • Demokratihandboken visar hur unga kan ta tillvara sitt engagemang genom att starta en förening eller vidareutveckla en som redan finns.
  • Prata demokrati är ett undervisningsmaterial och övningar riktat till särskolan respektive yrkesutbildningar på gymnasienivå. Materialet har tagits fram av Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör på uppdrag av MUCF. Den består av tre delar: En manual för skolledare, Prata demokrati i gymnasiesärskolan och Prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram
  • Prata EU innehåller webbutbildning, metoder och övningar för dig som möter unga i skolan eller på fritiden.
  • Prata politik är ett metodmaterial om demokratiska samtal på högstadiet och gymnasiet. Här finns exempel på olika metoder, tips och diskussionsfrågor som kan användas i klassrummet före, under och efter att politiska partier har bjudits in till skolan. 

FAKTA/ Deklaration för en stark demokrati

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år. Syftet är att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges.

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Läs mer om deklarationen och vilka aktörer som skrivit under på vardemokrati.se