Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF kritisk till förslag om 20-årsgräns för a-kassa: ”Försämring för unga”

2020-10-29 - 07:00
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är i huvudsak positiva till förslaget att en ny arbetslöshetsförsäkring ska grundas på inkomster i stället för arbetad tid.

Men, myndigheten är starkt kritisk till delar av utredningen.

- Förslaget på en nedre åldersgräns på 20 år innebär en försämring för unga jämfört med dagens system. 15-19-åringar som arbetar skulle mista rätten till ersättning om de blir arbetslösa, något som får stora konsekvenser för individen, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

MUCF:s yttrande över utredningen ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen” (SOU 2020:37), ofta kallad a-kasseutredningen,utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

I nuvarande regelverk är 20 år åldersgräns för rätt till ersättning enligt grundförsäkringen, medan det i inkomstbortfallsförsäkringen inte finns en nedre åldersgräns. MUCF anser att det inte bör finnas en nedre åldersgräns i den nya arbetslöshetsförsäkringen som föreslås ersätta nuvarande regelverk.

- Unga ska betraktas som en mångfald individer som ska stödjas att bli självständiga och ha möjlighet att forma sina liv så som de önskar. Alla unga deltar inte i gymnasieutbildning direkt efter grundskolan, av olka anledningar.Det finns unga som etablerar sig på arbetsmarknaden direkt efter grundskolan och unga som börjar jobba direkt efter gymnasiet, säger Lena Nyberg.

- Arbetslöshetsförsäkringen ska vara ett stöd under en tid i omställning mellan arbeten. Även unga under 20 år bör ha rätt till ersättning i händelse av arbetslöshet, precis som alla andra i arbetsför ålder.

Ett skäl för att införa ett ålderskrav är, enligt utredningen, att motivera fler unga att fullfölja en gymnasieutbildning. MUCF instämmer i att en gymnasieexamen är viktig för ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt är gymnasiet en frivillig utbildningsform och MUCF ställer frågan om det är lagens uppgift att begränsa ungas rätt att forma sina liv så som de önskar.

Utredningen pekar också på att ett ålderskrav kan införas då det kommunala aktivitetsansvaret sträcker sig till dess att unga fyller 20 år. MUCF anser att motiveringen inte håller. Unga som deltar i sådana insatser får oftast inte ekonomisk ersättning som motsvarar A-kassa och det är inte heller syftet med kommunalt aktivitetsansvar.

- Vi saknar en mer utförlig redovisning av hur många unga som kan drabbas av det föreslagna ålderskravet och efterlyser generellt ett tydligare ungdomsperspektiv i utredningen, säger Lena Nyberg.

Läs MUCF:s yttrande på mucf.se

Läs mer om utredningen ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen” (SOU 2020:37) på regeringen.se