Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF fördelar 28 miljoner i bidrag till arbete mot diskriminering

2023-12-13 - 10:20

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 28 miljoner kronor till 18 organisationer för arbete mot diskriminering under 2024.

För att beviljas bidrag måste organisationerna arbeta aktivt med samtliga sju diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, exempelvis rådgivning till privatpersoner om deras rättigheter, utbildningsverksamhet och opinionsbildning. Bidraget är ett verksamhetsbidrag som ges för ett år i taget till långsiktigt inriktade verksamheter och det kan inte ges till projekt eller enstaka aktiviteter.

Totalt ansökte 30 organisationer om bidrag för 2024, vilket är fler ansökningar än vad myndigheten brukar få in för denna stödform. MUCF prioriterar verksamheter som är geografiskt spridda över hela landet.

De 18 organisationer som nu får del av bidraget får alla lika stor summa, 1 555 555 kronor.

Läs mer om bidraget till antidiskrimineringsverksamhet på mucf.se

 

Organisation

Verksamhetens namn

ABF Halland

Rättighetscentrum Halland

Agera Värmland

Antidiskrimineringsbyrån

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Antidiskrimineringsbyrån Sydost

Antidiskrimineringsbyrån Sydost

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Byrån mot diskriminering i Östergötland

Byrån mot diskriminering i Östergötland

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders

Diskrimineringsbyrån Humanitas

Diskrimineringsbyrån Humanitas

Integrationsforum mot rasism

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal

Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering

Sensus Region Svealand

Diskrimineringsbyrån Gävleborg

Sensus Region Svealand

Rättighetscentrum Dalarna

Sensus Stockholm Gotland

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Sensus studieförbund

Rättighetscentrum Norrbotten

Sensus studieförbund

Rättighetscentrum Västerbotten

Sensus Svealand Uppsala

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU)

SIOS

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd

Örebro Rättighetscenter

Örebro Rättighetscenter - mot diskriminering