Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF fördelar 19 miljoner kronor till 43 etniska organisationer

2022-01-13 - 12:04

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu närmare 19 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer.

Av 56 organisationer som ansökt om bidrag för 2022 får 43 bifall. 

- Syftet med bidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället och ges till organisationer som till övervägande del har medlemmar med utländsk bakgrund, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Bland de etniska organisationer som beviljats bidrag finns exempelvis SIOS som är ett samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige. SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända och icke erkända minoriteter. Andra exempel är Sverigeesternas Riksförbund och Finlandssvenskarnas riksförbund.

Antalet ansökningar har minskat något sedan förra året då 61 organisationer sökte och 58 fick bifall.

Här kan du se vilka etniska organisationer som fått bidrag

(Bifogat i pressmeddelandet finns lista på de organisationer och projekt som fått bidrag)