Hoppa till huvudinnehåll
 

Miljön för unga hbtq-personer görs tryggare på Luleå Gymnasieskola, Praktiska Gymnasiet i Luleå och NTI Gymnasiet i Luleå

2018-05-24 - 09:26

På måndag 28 maj utbildar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skolpersonal på Luleå Gymnasieskola, Praktiska Gymnasiet Luleå och NTI Gymnasiet Luleå, för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.

Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.

- Vi ser genomgående att vuxnas agerande i skolan har stor, ibland livsavgörande, betydelse för unga hbtq-personer. Det finns mycket skolpersonalen kan göra för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för alla unga. Vi bidrar med metodmaterial, föreläsningar och workshops där vi stödjer skolorna i deras arbete, säger Malte Sundberg, projektledare på MUCF.

Enligt Camilla Millgård, verksamhetschef HSL på Luleå Gymnasieskola, är en del personalgrupper sedan tidigare hbtq-certifierade, men inte alla.

- Byarådet, bestående av alla elevrådsordföranden på Luleå Gymnasieskola, har tidigt påtalat vikten av att all personal är insatt i hbtq-frågor. En del personalgrupper är sedan tidigare hbtq-certifierade men inte alla. Som en gemensam satsning välkomnar Luleå GymnasieskolaNTI-Gymnasiet och Praktiska Gymnasiet i Luleå tillsammans Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utbilda vår personal vidare i detta viktiga ämne där kunskaper också kan främja ungdomars psykiska hälsa, säger Camilla Millgård.

Utbildningsdagen i Luleå är en del i en större utbildningssatsning där myndigheten besöker skolor runt om Sverige för att utbilda utifrån metodmaterialet Öppna skolan. MUCF:s insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer ingår i MUCF:s ungdomspolitiska uppdrag från regeringen.

- Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt och mår därför sämre. Så får det helt enkelt inte vara. Alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga skolan, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Fakta om MUCF och våra hbtq-uppdrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag från regeringen att främja en trygg och inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homofobi, bifobi och transfobi i skolan.

MUCF fick uppdraget 2014. Det pågår till 2019.

I uppdraget genomför myndigheten gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan.

Läs mer om unga hbtq-personers levnadsvillkor: https://www.mucf.se/hbtq

För frågor gällande utbildningen på plats kontakta Malte Sundberg:

Mail: malte.sundberg@mucf.se eller telefon 08-566 219 46